sobota, 13 aprila, 2024

Iz te kategorije

Ključno načelo št. 19: Strahovi in zlo izvirajo iz zablod in laži

Kadarkoli doživljate strah, kar vam seveda ni všeč, za tem iščete način, da tega ne bi več doživljali. Takrat postajate bolj pozorni in se začenjate zavedati, koliko vsega tega je in izvira iz laži.

Poleg tega, da smo preprosto iskreno radovedni, je pomembno slediti resnici tudi zato, da, ko jo odkrijemo, spoznamo, da so strah, obsojanje, zlo, jeza in trpljenje, pretirani.

Naslednje temeljno načelo je:

VSI STRAHOVI, OBSOJANJE, ZLO, JEZA IN TRPLJENJE IZVIRAJO IZ ZABLOD IN LAŽI.

To je zelo pomembno, ključno načelo, ki vam bo prihranilo ogromno trpljenja.

To je tisto, kar potrebujemo za dobro življenje. Ne morete živeti dobrega življenja, če ste v strahu, ves čas obsojate druge, v svetu vidite zlo, ste jezni ali trpite.

To že po opisu ni slišati kot dobro življenje. Zato laži spadajo k slabemu življenju, k dobremu pa resnica.

> 65 KLJUČNIH NAČEL, KAKO živeti dobro <

Borut Kmetič

Po formalni izobrazbi sem diplomirani varstvoslovec informacijske varnosti, sicer pa imam precej izkušenj v večjih mednarodnih IT okoljih pri upravljanju in svetovanju na področju informacijske varnosti, vodenju IT projektov in izvedbe storitev, pri upravljanju in presojanju ISO sistemov, svetovanju pri digitalizaciji poslovanja, varstvu osebnih podatkov, vodenju kakovosti, procesov in organizacijske kulture.

Sem zunanji vodilni presojevalec informacijske varnosti po ISO standardu pri mednarodni certifikacijski hiši.

Organizacijam pomagam iskati strateške rešitve in izboljšati njihovo poslovanje, predvsem na zgoraj navedenih področjih. Sicer pa se ukvarjam tudi z drugimi oblikami optimizacij (oziroma hekanja), kot so na primer biohekanje, osebna rast, raziskovanje prebojnih novih tehnologij, eksponentna organizacija, sistemsko razmišljanje in druge napredne metode.

Borut@SmartAssets.it
Borut@Medium
Borut@TheGoodMenProject


 

Isti avtor