Na tretji redni seji Razvojnega sveta zasavske regije, ki je potekala 17. junija na Občini Hrastnik, so članice in člani sprejeli Regionalni razvojni program zasavske regije (RRP 2021-2027 ). Gre za temeljni strateški dokument, ki predstavlja podlago in usmeritve za projekte, ki so načrtovani za izvedbo v novem programskem obdobju od 2021 do 2027.

RRP 2021-2027 je sestavljen iz strateškega in programskega dela. V strateškem delu so predstavljena skupna izhodišča za razvoj in prostorsko načrtovanje na regionalni ravni ter stanje razvoja regije, vizija razvoja regije, izzivi, razvojni potenciali ter cilji in razvojne prioritete regije.

Programski del vsebuje projektne predloge, ki so jih v procesu priprave RRP 2021-2027 predlagali različni deležniki in celotne zasavske regije. Programski del vsebuje 254 projektnih predlogov, ki so skupaj ovrednoteni na 1.355.328.419,48 evrov.

»Kot regija si bomo skupaj prizadevali uresničiti čim več zastavljenih ciljev iz Regionalnega razvojnega programa. Prepričani smo, da lahko s sodelovanjem, predvsem pa z združevanjem projektov na regionalni ravni dosežemo kar največ,«  je po seji razvojnega sveta povedal direktor Regionalne razvojne agencije Jani Medvešek.

V nadaljevanju seje so članice in člani obravnavali problematiko ustanavljanja pokrajin in osnutkov pokrajinske zakonodaje. Matjaž Švagan, župan Občine Zagorje in podpredsednik Državnega sveta, je predstavil proces priprave pokrajinske zakonodaje, ki poteka v tesnem sodelovanju z Državnim svetom. Izrazil je zadovoljstvo, da so z vključujočim procesom uspešno uskladili osnutke pokrajinske zakonodaje s sto petdesetimi občinskimi sveti. Dokumentacija bo do druge polovice leta pripravljena za obravnavo v Državnem zboru. V aktualnem predlogu zakonodaje je med pokrajinami tudi samostojna zasavska pokrajina.

Savus

Foto: RRA Zasavje