Občina Trbovlje si že več kot 50 let prizadeva ohranjati izmenjavo otrok s pobratenim mestom Sallaumines v Franciji. Vendar si želijo, da bi izmenjave v prihodnje potekale z vsemi pobratenimi mesti Občine Trbovlje, saj želijo pobratenja obuditi, se s temi mesti povezovati in sodelovati, zraven pa vključiti tudi mlade iz trboveljske občine.

Na pobudo in v sodelovanju z Občino Trbovlje se je MCT lansko jesen prijavil na razpis za program ERASMUS + 2017. Prijava na razpis je bila uspešna. S črpanjem evropskih sredstev bodo lahko mladim omogočili izmenjavo s pobratenima mestoma Lazarevac v Srbiji in Valandovo v Makedoniji. Predstavniki občin obeh mest so v lanskem letu obiskali Trbovlje, leto pred tem je delegacija občine Trbovlje obiskala njih, letošnje leto pa želijo to priložnost dati tudi mladim.

Prva izmenjava z naslovom Ker smo drugačni bo v sodelovanju s partnerjema iz Lazarevca in Valandovega potekala v maju. V izmenjavi bo sodelovalo 24 mladih med 13. in 15. letom starosti. Oba partnerja prihajata iz pobratenih mest, med katerimi so se pred več kot 20. leti redno izvajale povezovalne aktivnosti v obliki študijskih obiskov in izmenjav mladih, nato pa izumrle. To sodelovanje z občinama so v Trbovljah po dvajsetih letih začeli obnavljati dve leti nazaj. S projektom želijo ponovno okrepiti sodelovanje med pobratenima občinama ter z njima v prihodnje sodelovati pri večjih in še bolj obsežnih projektih.

ZT