ponedeljek, 20 maja, 2024

Iz te kategorije

Kdo so naši novi občinski svetniki?

V Zagorju je več kot polovico mandatov v občinskem svetu, 14, dobila stranka župana Matjaža Švagana Zagorje gre naprej – združenje za napredek Zasavja, ki je prejela 48,53 odstotka glasov. V občinskem svetu bodo tako sedeli Marija Ribič, Mitja Adamlje, Metka Podpečan, Ivan Klančišar, Simona Klukej, Anton Benko, Anica Režun, Marjan Kovač, Marjana Mlinarič-Pikelj, Ivan Potočnik, Štefka Suša, Roman Savšek, Blanka Šmit in Samo Vrtačnik. Po številu mandatov je na drugem mestu SLS, ki so ji volivci s 14,44 odstotka glasov izborili štiri mandate. V občinski svet so bili tako izbrani Primož Jelševar, Marija Oven, Iztok Živko in Neda Starman Ržišnik. SDS in SD sta dobila vsak po dva mandata; Stranko SDS in s tem njena predstavnika Romana Perkliča in Natašo Mahne je v občinski svet izvolilo 8,4 odstotka volivcev, Željka Železnika in mag. Teo Juratovec iz SD pa 7,79 odstotka. Stranke LMŠ, DeSUS in NSi pa so dobile vsaka po en mandat. LMŠ (in s tem Saša Vučka) je volilo 6,5 odstotka volivcev in volivk, DeSUS (in Nušo (Anico) Ule Maček) 5,36 odstotka, NSi (in s tem Jeleno Jerin) pa 3,85 odstotka.

V Trbovljah je slika podobna. Največ mandatov, ravno tako 14, je dobila Lista Jasne Gabrič za Trbovlje. Za to stranko se je odločilo 43,05 odstotka občanov in občank, ki so oddali glas na volitvah. V občinski svet bodo sedli Andrej Šinkovec, Maja Krajnik, Tomaž Trotovšek, Ana Holc, Jože Weingartner, Frida Felicijan, Gašper Princ, Lidija Hutar, Peter Jamnik, Mira Rozman, Dejan Zupanc, Jožefa Gabrič Kolarič, Mirnes Begič in Alenka Revinšek Nemet.

Štiri mandate je dobila stranka SDS, ki jo je volilo 14,04 odstotka volivcev. Svojo stranko bodo v občinskem svetu zastopali Borut Dolanc, Alenka Forte, Mitja Vozel in Sara Sotlar.

Tako kot v Zagorju so bili v občinski svet izvoljeni tudi predstavniki SD, ki so v Trbovljah z 11,52 odstotki glasov zasedli tri mesta. V občinskem svetu bodo tako sedeli Sibila Ložina, Milan Žnidaršič in Marjana Eberlinc.

Lista DNK Trbovelj je s 6,48 odstotka glasov dobila dva mandata, Levica in DeSUS pa s 5,3 in 4,39 odstotka vsaka po enega. Prvo bosta zastopala Jože Pustoslemšek in Barbara Adeeb, drugo Aleš Gulič, tretjo pa Gorazd Kajič.

V Hrastniku so si stranke mandate razdelile nekoliko bolj enakopravno. Štiri mandate sta dobili Lista za našo dolino (Jani Medvešek, Mateja Planko, Vinko Žagar in Ksenija Jakopič) in Lista naš Hrastnik (Marko Funkl, Rebeka Kupec, Nermin Bajramović in Jana Grum Žekar) – za prvo je glasovalo 21,29 odstotka volivcev, za drugo pa 20,90 odstotka. V Hrastniku bodo župana izbrali v drugem krogu volitev – če bo županski stol zasedel Medvešek, bo v občinski svet iz Liste za našo dolino sedel tudi Timotej Funkel, če pa bo župan postal Marko Funkl, bo sedež v občinskem svetu zasedel še Tadej Hrovatič iz Liste Naš Hrastnik.

Listo Srečno, Hrastnik, je v občinski svet volilo 14,13 odstotka volivcev in jim tako izborilo tri sedeže. Te bodo zasedli Božo Majcen, Nina Pečnik in Gregor Jelenko.

Socialni demokrati so tako kot v Zagorju zasedli dve mesti v občinskem svetu, saj je zanje glasovalo 9,01 odstotka vseh tistih, ki so oddali svoj glas. Stranko bosta zastopala Igor Pogačnik in Katjuša Laznik.

Z 8,6 odstotka glasov je bila v hrastniški občinski svet izvoljena tudi Lista Gregorja Pajića, ki je dobila en mandat – v občinskem svetu bo sedel Gregor Pajić. En mandat je ravno tako pripadel SDS, SMC, DeSUS in Združeni levici – demokratični stranki dela, od katerih je prva dobila 5,58 odstotka, druga 5,51, tretja 4,85 in tretja 4,51 odstotka glasov. SDS bo zastopal Drago Ostrovršnik, SMC Vojka Šergan, DeSUS Vojka Povše Krasnik, ZL pa Franc Bokal.

V prispevku smo upoštevali število izvoljenih svetnikov na posameznih listah. Pri tem še nimamo informacij o tem, koliko preferenčnih glasov je dobil kateri od kandidatov, zato lahko kakšnega od objavljenih svetnikov v občinskem svetu zamenja tisti, ki bo dobil več preferenčnih glasov. 

MD

Isti avtor