Občina Hrastnik vsako leto podeli občinska priznanja: zlato, srebrno in bronasto. Zlato je namenjeno posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam za izjemno življenjsko delo ali vrhunske dosežke, srebrno tistim s pomembnimi dosežki, bronasto pa za enkratne dosežke in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
Občina bo podelila tudi naziv častni občan. Ta naziv podeljujejo osebam, ki so s svojim delom pripomogle k razvoju, ugledu in uveljavljanju občine v državi ali na mednarodnem področju. Denarna nagrada, ki jo prejme novoizbrani častni občan, je enaka trem povprečnim plačam v Sloveniji v preteklem letu.

Predloge lahko podajo posamezniki, skupine občanov, politične stranke, župan, krajevne skupnosti, družbe, zavodi, društva in druge pravne osebe, predlagatelj pa ne more vložiti predloga sam zase.

Rok za prijavo na razpis je 6. april.

ZT

Prejšnji članekGašper Ovnik novi Zasavc leta
Naslednji članekDvignil tuj denar