Parlamentarne tržnice, ki jo je danes ob 8. uri pred slovenskim parlamentom pripravilo Društvo EKO Anhovo in dolina Soče, so se udeležili tudi predstavniki zasavskega Eko kroga. Tržnico so organizirali ob obravnavi predloga sprememb Zakona o varstvu okolja. Eko krog nekaterim predlaganim spremembam zakona nasprotuje. Kot je povedal predsednik društva Uroš Macerl želi država, sploh pa Ministrstvo za okolje in prostor, s spremembami skozi stranska vrata industriji omogočiti delovanje brez doseganja okoljskih standardov EU, pri odločanju o tem pa izključiti civilno javnost.
Udeleženci današnje tržnice so z letaki in pojasnili opozarjali javnost in poslance, ki so prihajali zjutraj v parlament. Predsednik zasavskega okoljskega društva je danes letak izročil tudi zasavskemu poslancu Marjanu Dolinšku, ki pa prizadevanjem okoljevarstvenikov uradno še ni izrazil podpore. »Poslance smo že seznanili s tem, kaj bi sprejetje tokrat predlaganih sprememb ZVO pomenilo za državljane,« je povedal Macerl, »ter zakaj bi se z njihovo uveljavitvijo poslabšalo naše bivalno okolje. Prepričani pa smo, da jih je na drugi strani o tem, zakaj so predlagane spremembe koristne za industrijske dejavnosti, izčrpno seznanil MOP.«

TPK