ponedeljek, 15 julija, 2024

Iz te kategorije

Kalski priimki

V Knjižnici Antona Sovreta v Hrastniku so 23. marca pripravili domoznansko predavanje Bojana Šona Kalski priimki do začetka 20. stoletja. Življenje na Kalu je bilo v preteklosti precej razgibano, danes pa na to obdobje spominjajo predvsem starodavni kalski priimki, ki so se večinoma ohranili skozi hišna imena.

Kal poleg čudovitega razgleda na Zasavje nudi zanimivosti in dragocenosti tudi z imenoslovnega vidika. Raziskava skozi historičen pristop odkriva naseljevanje Kala in z njim povezano postopno pritekanje priimkov, ki so ravno v takratnem obdobju, za razliko od osebnih imen, postali institut dednosti. Kalske domačije so nudile zavetje edinstvenim in zanimivim priimkom, ki označujejo ljudi že od časa pred začetkom vodenja matičnih knjig. Ohranili so jih številni rodovi, kar predstavlja neizmerno bogastvo, čast in ponos njihovim nosilcem v sedanjosti. S tega stališča raziskava odpira možnosti in smeri za nadaljnja raziskovanja in odkrivanja.

Bojan Šon se je lotil kalskih priimkov pravzaprav slučajno. Ko se je upokojil, je rojeni Zabukovčan raziskoval svoje prednike in preko njih (teta in stric sta Podkoritnikova) je naletel na ta kalski priimek. Šonovi predniki so s Šmohorja, prababica pa je Kalanka, poročena na Šmohor. »Raziskovanje rodbine Podkoritnik in nenadejano odkritje njihovih korenin na Kalu mi je odprlo zastor v lepoto in posebnost te hribovske vasice tudi z imenoslovskega vidika. Ob raziskavi sem odkrival priimke, ki sem jih zaznaval že kot otrok. Mnogi, predvsem hišna imena, obstajajo še danes, sedaj pa se mi kažejo v novi, čisto posebni luči. Brez oklevanja sem se podal v novo raziskavo. V prvi vrsti s predvidevanjem, da je Kal zibelka mnogim edinstvenim in zanimivim priimkom, ki označujejo ljudi že od časa pred začetkom vodenja matičnih knjig. Ohranili so jih številni rodovi, kar predstavlja neizmerno bogastvo, čast in ponos njihovim nosilcem v sedanjosti,« je zapisal v uvodu brošure Kalski priimki  od začetka 20. stoletja Bojan Šon.

Obdelal je vse kalske priimke od leta 1640 do konca leta 1912. Kal je bil v 17. stoletju že precej naseljen. V prvih laški krstnih maticah je od leta 1640 do 1700 za kalsko območje evidentiranih največ rojstev s priimki Čeperlin, Veligovšek, Lorber, Golouh, Jezernik, Plavc in Kostel. Podobno velja za najstarejši kalski priimek Košak. V 18. stoletju se je število novorojenih na Kalu podvojilo, največ se jih je rodilo s priimki Golouh, Veligovšek in Čeperlin. V tem obdobju so se na kalu pojavili novi priimki Zalesnik, Podkoritnik, Rupnik, Dolinar, Jerebičnik, Ramšak, Črešnovar in Stradar, zaživelo je tudi šest novih kmetij.

V zadnjem obdobju, ki ga je preučeval Šon (od 1800 do 1912), se je število novorojenih na Kalu povečalo za več kot polovico. Precej se je povečalo število prebivalcev na Velikem Kalu, največ s priimki Čeperlin, Golouh, Ramšak, Stradar in Podkoritnik. Na spodnjem Kalu pa so po številu novorojenih izstopali priimki Črešnovar, Vidmar in Dolinar, pojavili pa so se novi priimki Zavrašek, Jelovšek, Razpotnik, Špiler, Jeran, Srečnik, Salobir in Podmenik.

V nepolnih treh stoletjih je bilo med 663 rojstvi na Kalu evidentiranih 68 različnih priimkov. Bojan Šon je opravil veliko delo, ki je vzbudilo precejšnje zanimanje publike na predstavitvi. Odgovoril je tudi, kaj se dogaja s starodavnimi kalskimi priimke danes. Šest domačij z uveljavljenimi hišnimi imeni ne obstajajo več. Deset domačij ima nove lastniki izven sorodstva. Le tri nekdanje domačije s hišnimi imeni Veligovšek, Zalesnik in Golouh so ostale v rodbinski lasti, vendar se tudi v teh pojavljajo novi priimki. Od 18 starodavnih priimkov, ki so skozi čas postala hišna imena kalskih domačij, danes na Kalu ne zasledimo nobenega več. No, po daljšem rodbinskem zavoju se je na Spodnjem kalu, na lokaciji nekdanje Golouhove domačije, ustalil priimek Podkoritnik, je v raziskavi ugotovil Šon.

Pa še zanimivost o njegovi prvi povezavi s Kalom. Šon je ob ugotovitvi, da so njegovi predniki Podkoritniki s Kala, spoznal tudi to, da je vseh 75 današnjih nosilcev oz. prenašalcev priimka Podkoritnik v Sloveniji (drugod tega priimka ne poznajo) v določeni stopnji sorodstva, ker imajo skupnega prednika, praočeta Urbana Podkoritnika, rojenega leta 1731. Priimek je izvorno kalski, svojstven samo eni rodbini.

MP

Foto: MP


 

Isti avtor