Po podatkih Parlametra, ki na podlagi analize glasovanj in transkriptov nastopov spremlja delo v Državnem zboru (DZ), nas je zanimalo, kako aktivni so zasavski poslanci pri postavljanju poslanskih vprašanj oziroma pobud.
Na podlagi teh rezultatov je najbolj »priden« poslanec Luka Mesec iz stranke Levica, ki je bil za poslanca leta 2014 izvoljen v trboveljskem okraju, čeprav je po rodu Kranjčan. Mesec je v svojem mandatu podal 67 poslanskih vprašanj oziroma pobud, kar je precej več od pobud drugih zasavskih poslancev in več od povprečja, ki znaša 50 poslanskih vprašanj in pobud.

Luka Mesec je Državnemu zboru zastavljal poslanska vprašanja z različnih področij, vendar je med njimi tudi precej zasavsko obarvanih. Tako je 10. februarja letos vprašanje postavil ministrici za zdravje v zvezi z mobilno enoto reanimobila v Urgentnem centru Trbovlje, 29. 11. 2016 ministrici za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v zvezi z odprtjem enote varstveno delovnega centra v Litiji, 11. 11. 2016 ministru za infrastrukturo in ministrici za okolje in prostor v zvezi z možnostmi poteka trase tretje razvojne osi čez Zasavje in Prebold ter ministrici za zdravje v zvezi s problematiko razpisovanja in odobravanja specializacij zdravnikov.

Najmanj aktivna v Državnem zboru je poslanka SMC, prav tako izvoljena v Trbovljah, Irena Grošelj Košnik. V Državnem zboru se je po podatkih Parlametra s poslanskim vprašanjem izpostavila samo enkrat in to 14. 11. 2014, ko je ministra za infrastrukturo pobarala v zvezi s problematiko energetike v Zasavju, predvsem pa skorajšnjo likvidacijo TET – Termoelektrarne Trbovlje.

Malo, a ne dosti boljši je rezultat poslanca SMC Marjana Dolinška, izvoljenega v Zagorju. Državnemu zboru je postavil samo tri vprašanja oziroma pobude, in še te niso bile vse v povezavi z Zasavjem. 26. 2. 2016 je ministru za finance postavil vprašanje v zvezi z nepobranimi prispevki in davki, 17. 4. 2015 ministru za infrastrukturo v zvezi z zemljišči, po katerih potekajo javne ceste in 27. 2. 2015 ministrici za okolje in prostor v zvezi z izgradnjo HE na srednji Savi.

Ivan Hršak, ki v Državnem zboru kot poslanec stranke Desus opravlja že svoj drugi mandat, se je z vprašanjem ali pobudo izpostavil sedemkrat. Nazadnje 9. 12. 2016, ko je ministru za infrastrukturo zastavil poslansko vprašanje v zvezi s pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli. 23. 1. 2015 je ministra za infrastrukturo pobaral v zvezi s problematiko Termoelektrarne Trbovlje, sicer pa so bila njegova vprašanja splošnejše narave. Na primer 8. 7. 2016 je postavil vprašanje ministru za finance v zvezi s postopkom urejanja davčnega rezidentstva in zlorab delavcev, 26. 2. 2016 ministru za finance v zvezi z nadzorom glede uporabe davčnih blagajn s strani verskih skupnosti v Sloveniji in 11. 12. 2015 ministrici za izobraževanje znanost in šport v zvezi s statusom Šolskega centra Šentjur, 15. 5. 2015 ministrici za zdravje v zvezi z zlorabami programa substitucijskega zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog in 27. 2. 2015 ministru za javno upravo v zvezi s financiranjem samostojnih oz. neodvisnih list.

Poslanka SMC, izvoljena v Hrastniku, Vojka Šergan, je poslansko vprašanje ali pobudo postavila devetkrat. Nazadnje 10. 2. 2017, ko je ponovila vprašanje ministrici za zdravje v zvezi z zaposlovanjem zdravnikov, ki ji ga je postavila že slab mesec prej. Prav tako dvakrat, 11. 11. in 14. 10. 2016 je ministru za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za odpravo posledic pozebe in snega v kmetijski proizvodnji med 25. in 30. aprilom 2016, 16. 9. 2016 je pobarala ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v zvezi z dostopnostjo socialnovarstvenih storitev in varstveno delovnih centrov, 10. 6. 2016 ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo v zvezi s slovenskim turizmom, 26. 2. 2016 ministra za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano v zvezi z označbami kakovosti na živilih, 27. 2. 2015 ministra za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano v zvezi s problematiko izvajanja ukrepov LEADER in 14. 11. 2014 ministra za infrastrukturo v zvezi s problematiko energetike v Zasavju s poudarkom na TET – Termoelektrarni Trbovlje.

TPK

Prejšnji članekŠkljoc, škljoc
Naslednji članekKako zaustaviti drisko?