Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo pomaga usmerjati nosilce aktivnosti in načrtovalce razvoja na podeželju skozi zahtevne upravne postopke, povezane s posegi v prostor na varovanih območjih in si ga je mogoče v elektronski obliki ogledati TUKAJ.
Vodnik z uporabnim gradivom na primerih dobrih praks je po besedah ministra mag. Dejana Židana izšel ravno v pravem trenutku, saj se v Sloveniji na področju kmetijstva, gozdarstva in živilske industrije pripravlja veliko razpisov. »V tem obdobju bo na razpolago 150 milijonov evrov skozi javne razpise,« je dejal minister, »če pa prištejemo zraven še drugi soinvestitorski del sredstev, pa bo v letošnjem letu v Sloveniji investicijski cikel vreden kar 350 milijonov evrov.«

Kot so dejali pripravljavci priročnika, bo z njim marsikdo prvič dobil celovit vpogled v številne korake na poti do uresničitve zadanega cilja.

TPK