»Govori se o težki izbiri poklica in še težji zaposlitvi, vendar pa je najpomembneje, da je izbran poklic blizu talentom, hobijem in sanjam. Samo tako lahko že vnaprej vemo, da bomo svoje delo opravljali z veseljem, vnemo in pozitivnim pristopom. Sam sem ves čas sledil svoji ljubezni do tehnike, ki me je pripeljala do tega, da sem že od študija dalje poklicno vpet v področje avtomobilizma in tehnike.  Seveda pa strast in veselje obrodijo največje uspehe, če jih podpira čim več znanja.«
Tomaž Benko, izvršni direktor Avtohiše Malgaj Trbovlje


»Ob koncu osnovne šole sem tehtala med likovno in glasbeno umetnostjo, kasneje sta me začeli zanimati še medicina in psihologija. Vsekakor sem med vsemi idejami pravilno izbrala, ko sem se oprla na svoj glasbeni talent in ga s trdim delom še okrepila. Mladi pri izbiri poklica ne smejo razmišljati o dobičkonosnosti, ki jo posamezen poklic prinaša, temveč o svojih talentih in o tem, kaj bi lahko (vsaj nekaj časa) počeli v življenju. In da ne pozabijo, da je v vsako željo potrebno vložiti veliko truda in vanjo zaupati.«

Tjaša Šketako, pianistka, Glasbena šola Hrastnik


“Mednarodno sodelovanje, projektni pristop, timsko delo, predvsem pa delo z mladimi je tisto, kar me v centru najbolj navdušuje. Prav zato sem svoj poklic našel najprej kot prostovoljec. V centru dajemo prednost izobraževanju skozi izkušnjo in refleksijo naučenega. Izvajamo tudi trening različnih veščin, spretnosti, ki danes v družbi že skoraj nimajo več prostora. Mlade bi predvsem povabil, da razmislijo o brezplačnih mednarodnih izkušnjah. Marsikomu so pomagale pri iskanju ne le svojega poklica temveč tudi “poziva”.«

Mitja Adamlje, Mladinski center Trbovlje


»Takole je to šlo pred 53. leti. V Ljubljano in v gimnazijo ne zaradi preskromnih financ, v ekonomsko ne zaradi značajskih potez, elektrike nisem nikoli razumela. Torej je ostala srednja strojna šola. Nikoli mi ni bilo žal, dala mi je veliko temeljnega znanja, ker sem lahko prej kot v petih letih diplomirala na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Nato sem se vrnila nazaj na tehnično šolo in poučevala strokovne predmete z velikim navdušenjem in predanostjo. Res želim mladim pri izbiri poklica takšno srečo, kot je bila dana meni.«

Alenka Knez, učiteljica strokovnih predmetov v pokoju


»Na mojo izbiro poklica so vplivale  različne okoliščine. Glede na to, da so bili moji sorodniki večinoma v kovinski stroki, so zanjo navdušili tudi mene. Priznam, da takrat nismo veliko razmišljali o  uresničitvi svojega talenta, ampak predvsem o tem, kako čim prej  priti do poklica. Ko pa se nekemu poklicu popolnoma posvetiš, poizkušaš v njem uresničiti svoje ambicije. Mladim bi svetoval, naj pri izbiri poklica razmišljajo v več smereh: o sposobnostih, talentu, ambiciji in ali bo njihov poklic zaposljiv.«

Slavko Jelševar, direktor podjetja JE&GR Zagorje