Šlo je že za tretjo mednarodno mladinsko izmenjavo, ki jo je gostil MC ZoS in je potekala v okvirju evropskega programa Erasmus+. Udeleženci, stari med 18 in 24 let, so v Zagorju preživeli izjemen teden, kjer so spoznavali, kako bolje nastopiti na trgu dela, tako doma kakor tudi v Evropski uniji, ter se kot mladi iskalci zaposlitve pripraviti na ta izziv. Izmenjava je temeljila na krepitvi kompetenc, gradnji osebne rasti in pridobivanju novih znanj s čimer so udeleženci postali bolj konkurenčni na trgu dela. Udeleženci so bivali in jedli v OŠ Ivana Skvarče, aktivnosti pa izvajali v okolici in prostorih MC ZoS. Obiskali so tudi Ljubljano ter kreativni center Poligon, ki je vadbišče za samozaposlene profesionalce in ustvarjalne skupnosti, delujoče na polju kreativnih ekonomij, socialnega podjetništva in kulture. Na izmenjavi so raziskovali različna področja in tehnike iskanja zaposlitve, podjetništva ter mreženja z namenom pridobitve zaposlitve. Srečali so se tudi z zasavskimi podjetniki. Udeleženci so na izmenjavi izboljševali znanje angleškega jezika, delo v skupinah, spoznavali druge kulture ter nadgradili samoiniciativnost in kreativnost. Izmenjali so osebne izkušnje pri iskanju prvih zaposlitev ter primerjali ekonomske razlike in podobnost v različnih državah. Ana iz Estonije je o izmenjavi zapisala: »Kot oseba, ki ne ve, kaj bi rada postala, od projekta z naslovom “Kako do službe” nisem pričakovala veliko. Bila pa sem prijetno presenečena nad znanjem, ki sem ga pridobila. Zdaj razumem, kaj bom morala početi, da bom v življenju dosegla, kar želim. Uživala sem v bivanju v zelo prijazni skupnosti.« Ob koncu druženja so v zagorskem Parku dr. Janeza Drnovška mladi pripravili zaključni dogodek. Nekaj utrinkov iz izmenjave si lahko ogledate tudi na tej povezavi. PR objava