Regionalna razvojna agencija Zasavje pripravlja v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Posavje, Slovenskim podjetniškim skladom ter Slovenskim regionalno razvojnim skladom predstavitev priložnosti črpanja finančnih sredstev za podjetja. Predstavitev bo 7. februarja v prostorih Katapulta v Trbovljah, nanjo pa se je potrebno prijaviti.

Predstavili bodo možnosti črpanja finančnih sredstev znotraj programa HRT 2013-2020 ter Regijske garancijske sheme Zasavje. Glavni poudarek bo na Javnem razpisu za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji, mikrokreditih na problemskih območjih v Republiki Sloveniji in Javnem razpisu za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednje velika podjetja v okviru garancijske sheme v zasavski statistični regiji.

ZT