Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA Zasavje) je javni zavod, ki od leta 2016 skrbi za regionalni razvoj v Zasavju. Trenutno zaposluje 27 ljudi, 20 od teh je udeležencev programa Podjetno v svet podjetništva, ki so na RRA zaposleni za štiri mesece. Zaposlili so tudi notranjega mentorja udeležencev, ki je prav tako zaposlen za štiri mesece. Tri osebe so zaposlene za nedoločen čas in opravljajo splošne razvojne naloge. Dva sta za določen čas zaposlena do leta 2020, njuna naloga pa je, tako direktor RRA Tadej Špitalar, izvajanje programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za občini Hrastnik in Trbovlje. Špitalar je na RRA zaposlen za mandatno obdobje štirih let.
Število zaposlenih na RRA torej narašča. Razlog so, pojasnjuje Špitalar, instrumenti in sredstva, ki jih je prinesel Program konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje. Le štiri zaposlitve, Špitalarjevo in zaposlitev treh oseb, ki so zaposlene za nedoločen čas, financirajo zasavske občine in država. Sredstva za vse ostale zaposlitve RRA dobiva iz državnih ali drugih virov. Agencija je bila uspešna tudi na razpisu za pridobitev javnega pooblastila za izvajanje regijskih garancijskih in štipendijskih shem.

Na tem področju trenutno iščejo novega strokovnega sodelavca oziroma sodelavko. Oseba bo zaposlena za določen, polovični delovni čas, plačo pa bo dobivala iz sredstev, pridobljenih na razpisu.

MD