ponedeljek, 15 julija, 2024

Iz te kategorije

Jože Gregorčič, predsednik KS Boben

Kaj je najbolj zaznamovalo vaš dolgi mandat vodenja krajevne skupnosti?
V tem času je bilo kar nekaj kritik in godrnjanja, a bilo je tudi kar nekaj pohval, ki zasenčijo vse negativno. Naj povem, da pri nas velja kolektivno delo, se pravi, da o vseh potezah odloča svet KS Boben – Čeče, kot mi še vedno imenujemo svojo krajevno skupnost. Največkrat se posvetujemo po telefonu, občasno tudi na sestankih sveta KS. Rekel bom, da je lepo biti predsednik najlepše krajevne skupnosti v Evropi.

Ko ste prevzemali vodenje kraja, kaj so bili vaši glavni načrti in kaj so še vedno vaši izzivi?

Tudi našim predhodnikom je bil verjetno prioritetni cilj posodobitev krajevnih cest in oskrba z vodo. Tako nismo izumljali tople vode, s to razliko, da smo že v letu 2000 izdelali natančen vrstni red del na področju infrastrukture in razvoja naše KS. Ceste smo morali posodobiti predvsem zaradi varnosti, pri oskrbi vode smo pozorni predvsem na preprečevanje okužb, odvodnjavanje, pomembna je tudi požarna varnost.

Naš cilj je bil tudi vzpostavitev telekomunikacijskega omrežja. Pri nas smo imeli, verjeli ali ne, do leta 2006 samo prvi in drugi program RTV Slovenije. Nato smo v naselju Boben dobili kabelsko televizijo, ki pa je zaradi preredke poseljenosti žal dosegla le polovico krajanov. Na naše veliko zadovoljstvo in s pomočjo župana pa smo v našo KS uspeli pripeljati tudi posodobljeno telekomunikacijsko infrastrukturo za vsakega krajana. Od konca lanskega leta imamo namreč po celotnem območju KS napeljan optični telekomunikacijski sistem, ki vsem krajankam in krajanom omogoča moderen in hiter način spremljanja in vključevanja v svetovni informativni sistem.

Kako sodelujete s krajani?

Predvsem se srečujemo ob krajevnem prazniku in na drugih prireditvah, ki jih prirejamo. Ker lahko svoje delo ocenjujemo tudi z udeležbo krajanov na naših prireditvah, bi rekel, da smo lahko kar zadovoljni.

Kaj bi na primer najprej pokazali obiskovalcem?

Vsakemu tujcu bi pokazal vse lepote zasavske narave. Peljal bi ga na ogled Steklarne Hrastnik, hrastniškega muzeja, gverkove kolonije, igre Knapuska colinga z divko, ga peljal na Kal in mu pokazal prečudovit razgled s Kuma.

Kaj pa je vam najbolj všeč v vašem kraju?

Tu sem rojen in ne morem si predstavljati življenja drugje. Seveda je tudi drugje lepo, a najlepše je doma, v najlepši krajevni skupnosti z najprijaznejšimi krajankami in krajani, potokom in v kraju, v katerem se – kot veste – končuje mavrica na koncu mesta.

TPK

Intervju je bil objavljen v Zasavskem tedniku, ki je izšel 29. junija 2017.

Isti avtor