četrtek, 18 julija, 2024

Iz te kategorije

Jerica Laznik

Ob letošnjem občinskem prazniku Hrastnika so podelili občinska priznanja za letošnje leto. Srebrno priznanje občine Hrastnik je prejela Jerica Laznik za dolgoletno prostovoljno delo v programu Starejši za starejše pri Društvu upokojencev Hrastnik. Priznanje sta ji podelila župan Marko Funkl in predsednik komisije za odlikovanja in priznanja OS Občine Hrastnik Jan Simončič. Nagrajenko predstavljamo z obrazložitvijo priznanja.

»Jerica Laznik svoje prostovoljstvo uspešno in srčno opravlja že več kot 10 let. Prva leta kot tajnica na Društvu invalidov Hrastnik, nato pa je svoje prostovoljstvo nadaljevala kot prostovoljka in društvena koordinatorka v programu Starejši za starejše pri Društvu upokojencev Hrastnik. Zadnja leta kot pokrajinski koordinator programa SzS usklajuje vodi koordinacijo programa SzS za celotno zasavsko pokrajino (OLJ Dol pri Hrastniku, Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, Šmartno pri Litiji, Litija in Gabrovka). Ves čas pa opravlja delo prostovoljke v sklopu programa na OLJ Hrastnik.

Njeno delo je vsa leta povezano s starejšimi in ranljivimi skupinami občanov, ki jim z obiski in nudenji različnih oblik pomoči pomagamo premagovati osamljenost in olajšati oz. poiskati rešitve za lepši vsakdan ter tako starejšim omogočiti čim daljše bivanje v svojem domu. Kot društvena koordinatorka je poleg dela prostovoljke skrbela tudi za nemoteno delovanje programa v društvu, vzpostavljala in organizirala delo prostovoljcev z uporabniki. Je pobudnica različnih oblik pomoči za starejše, se povezovala s pristojnimi službami v občini, da smo skupaj lahko za naše starejše naredili še več, razvijala je medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje (MCH, šola, vrtci …), skrbela za redna izobraževanja in usposabljanja prostovoljcev.

Poudariti je potrebno tudi posebno skrb za starejše v težkih časih epidemije covida in osamitve. Kot koordinatorki ji je uspelo pridobiti prostor za tedenska druženja starejših v MCH, ki je postal stalnica našega programa. Na teh srečanjih so zaživele različne dejavnosti, ki nudijo kakovostno preživljanje prostega časa starejšim (družabne igre, tombola, reševanje zank in ugank, ki preganjajo demenco, pogovori, predavanja z nasveti, razgibalne vaje, izdelava voščilnic, praznovanje rojstnih dnevov in praznikov, uvajanje v svet mobilne telefonije in računalništva …). Ob vseh teh prijetnih druženjih se razvijejo tudi nova znanstva in prijateljstva, kar je tudi bistvo našega dela.

Srečanja pa so se pod njenim koordiniranjem organizirala tudi izven MCH: 2x letno (marec in december) se z uporabniki programa že dolga leta snidemo ob kulturnem in zabavnem programu, druženja je nadgradila z organiziranimi sprehodi oz. manjšimi izleti v sosednje občine, v sodelovanju s KRC je ob zaključku leta pripravila celo ogled filma Cvetje v jeseni. V času po koroni, ko so starejšim uporabnikom programa ostali boni, je pričela z organizacijo rehabilitacij v Šmarjeških toplicah, ki so se hitro spremenila v tradicionalne in nadgradila še z dodatnimi v Strunjanu.

Preko različnih oblik obveščanja se trudi naš program približati čim širšemu krogu starejših, z njeno pomočjo smo in še vedno iščemo starejše, ki živijo sami in jim urejamo e-oskrbo na domu, ki je v sklopu ZDUS povsem brezplačna, v decembru sodelujemo s CSD in Božičkom za en dan, ter tako poskrbimo, da se precej starejšim prikažejo iskrice v očeh, njena ideja je tudi, da vsako leto ob Dnevu za spremembe obiščemo in z zabavno-kulturnim programom razveselimo stanovalce domov za starejše po Zasavju, bila je tudi med pobudniki za Prostoferja, želi pa si tudi pridobiti prostore in pogoje za dnevni center starejših.

Kot pokrajinska koordinatorka pa od leta 2020 koordinira dela prostovoljcev programa v celotni Zasavski pokrajini, ki vključuje okoli 100 prostovoljcev in enkrat letno organizira in vodi tudi srečanje in druženje vseh sodelujočih v programu. Njena odgovornost je tudi skrb za izobraževanje novih prostovoljcev in društvenih koordinatorjev ter tesno sodelovanje z ZDUS.

Navkljub temu, da ima kot pokrajinska koordinatorica veliko dela, še naprej deluje kot prostovoljka, ki na območju Hrastnika obiskuje starejše in pomaga tam, kjer jo najbolj potrebujejo. Še vedno si najde čas za naša četrtkova srečanja in ob sredah tudi na DU Hrastnik.

Je srčna prostovoljka, vedno dobre volje, nasmejana in pripravljena nuditi pomoč. Prostovoljci jo zelo spoštujemo in imamo radi. Premore ogromno empatije, ki jo deli med vse nas. Na lokalnih volitvah novembra 2022 je bila izvoljena v Svet KS Rudnik in imenovana za predsednico. S člani sveta KS se trudijo krepiti sodelovanje s krajani KS Rudnik.

Ob vsem tem se sprašujemo kje jemlje moč in energijo, da vse to zmore. Glede na vse zgoraj napisano in še več, smo prepričani, da je s svojim zavzemanjem in iskanjem ter aktivnim reševanjem vsakdanjih težav starejših dodala kamenček v mozaik bolj kvalitetnega, dostojnega in spoštljivega življenja starejših in si predlagano priznanje tudi zasluži.«

Savus

Foto: Branko Klančar


 

Previous article
Next article

Isti avtor