sobota, 13 aprila, 2024

Iz te kategorije

Javni razpisi v Hrastniku

Občina Hrastnik je objavila štiri razpise na področju socialne pomoči, športa, kulture in humanitarnih dejavnosti.

Javni razpis za dodeljevanje občinskih denarnih pomoči – stroški tekoče porabe daljinskega ogrevanja v letu 2024 je odprt do 28. februarja. Na voljo je 12.500 evrov pomoči.

Javni razpis za sofinanciranje programov v ljubiteljski kulturi v Občini Hrastnik za leto 2024 je odprt do 20. marca 2024, na razpis se lahko prijavijo kulturna društva in ZKO Hrastnik s sedežem na območju občine Hrastnik. Z razpisom bodo razdelili 38.500 evrov.

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj za leto 2024. S tem razpisom bodo sofinancirali dejavnosti klubov, združenj, nevladnih, neprofitnih organizacij oz. drugih izvajalcev socialnih, zdravstvenih, humanitarnim, mladinskih, turističnih, tehničnih in drugih dejavnosti, ki so namenjena občanom Hrastnika. Na voljo je 35065 evrov, rok za oddajo prijav je 30. marec 2024.

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Hrastnik za leto 2024 prinaša letos športu 75670 evrov. Denar bodo lahko športna društva in športne zveze ter zavodi za šport ter ostali deležniki, ki se ukvarjajo s programi športa (tudi zasebni športni delavci) porabili za športne program, športno vzgojo v kakovostnem in vrhunskem športu, kakovostni in vrhunski šport, šport invalidov, športno rekreacijo in šport starejših, pa tudi za izobraževanje, delovanje društev in športne prireditve ter športno promocijo občine. Prijave bodo zbirali do 4. marca 2024.

Savus

Foto: arhiv Savus


 

Isti avtor