četrtek, 13 junija, 2024

Iz te kategorije

Javni razpis za direktorja Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o.

Razpisujemo prosto delovno mesto direktorja Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o., za mandatno obdobje štirih let.  Rok za prijavo na delovno mesto je 30. september 2020.

Kandidati morajo imeti najmanj univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo (2. bolonjska stopnja), najmanj deset let delovne dobe, od tega najmanj dve leti na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih ali nalogah, zahtevano je znanje angleškega jezika, imeti morajo vodstvene, organizacijske in komunikacijske sposobnosti.

Ob prijavi morajo kandidati poleg življenjepisa, dokazil o izpolnjevanju razpisnih pogojev ter izjave o nekaznovanosti in dovoljenja za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc priložiti še program strokovnega dela ter program razvoja podjetja za štiriletno mandatno obdobje.

Uradno besedilo razpisa je objavljeno na spletnih straneh Komunale Trbovlje in Občine Trbovlje ter Zavoda RS za zaposlovanje.

Kandidati morajo pisne prijave oddati priporočeno po pošti do 30. septembra 2020 v zaprti ovojnici na naslov: Javno podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o., Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje, s pripisom »ZA RAZPIS«.

PR objava

Isti avtor