Razpis za vključitev brezposelnih oseb v program Podjetno v svet podjetništva za Občine Hrastnik, Trbovlje in Radeče.

Predmet javnega poziva je vključitev desetih udeležencev oziroma brezposelnih oseb v program »Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje HRT«, ki se izvaja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020 (v nadaljevanju Program). Program se bo predvidoma izvajal v Trbovljah, v prostorih RRA Zasavje, PE Trbovlje, Opekarna 28a.

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  1. a) imajo stalno bivališče v Občini Hrastnik, Trbovlje ali Radeče,
  2. b) so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
  3. c) prijavitelj, ki je že bil vključen v katerokoli operacijo Podjetno v svet podjetništva, ki se je izvajala v preteklosti (zadnjih 5 let od dneve objave javnega razpisa) ali se še izvaja, ne more biti ponovno vključen kot udeleženec in
  4. d) prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti (gospodarske obveznosti) do države.

Kandidati, vključeni v operacijo, bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo pripravili poslovni načrt, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Zasavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili predvidoma v juliju 2020. Točen termin pričetka izvajanja programa se določi naknadno.

Celotna dokumentacija javnega poziva je objavljena na spletni strani Regionalne razvojne agencije Zasavje www.rra-zasavje.si .

Rok za oddajo zahtevane dokumentacije: 19. 6. 2020

Predstavitev javnega poziva PVSP HRT 2020 (2. skupina) bo potekala na RRA Zasavje, Opekarna 28a, Trbovlje, v ponedeljek, 1. 6. 2020 ob 9. uri in sredo, 10. 6. 2020 ob 10. uri.

PR objava

Foto: arhiv Savus