nedelja, 19 maja, 2024

Iz te kategorije

Javna dela tudi v letu 2019

Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije je včeraj objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2019. Javna dela, kot pišejo, so namenjena spodbujanju socialne in delovne vključenosti ranljivih brezposelnih skupin ter večanju njihovih zaposlitvenih možnosti. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo izvajanju progamov javnih del namenilo 15 milijonov evrov, s tem denarjem pa želijo 2800 dolgotrajno brezposeljnim oziroma težko zaposljivim osebam omogočiti zaposlitev.

Na povabilo se lahko prijavijo neprofitni delodajalci. Sredstva pa bodo razdeljena med tremi sklopi programov javnih del, in sicer socialnovarstvenim programom, programom za vključitev brezposelnih s I. do IV. ravnjo izobrazbe in programom drugih področij iz Kataloga programov javnih del 2019. V katalog so tako vpisana področja, kot so kmetijstvo, vzgoja in izobraževanje, šport, okolje in prostor ter kultura.

V javna dela se bodo lahko vključevali tisti posamezniki, ki so dolgotrajno brezposelni, kar pomeni, da so že več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu za zaposlovanje. Prednost bodo imeli tisti, ki so v evidenci prijavljeni že več kot dve leti in v tem času niso bili vključeni v programe aktivne politike zaposlovanja.

Kako pa sicer kaže iskalcem zaposlitve v Zasavju? Kot smo zapisali v enem od naših prejšnjih prispevkov, je na spletni strani trboveljske območne službe za zaposlovanje RS trenutno objavljenih nekaj manj kot 400 prostih delovnih mest, od katerih se jih bo 27 opravljalo v Zagorju, Trbovljah ali Hrastniku. Največ od teh delovnih mest je trenutno razpisanih v Trbovljah, in sicer za delo v zdravstvu.

MD

Isti avtor