Letos lahko na Jamatlonu prvič sodelujejo tudi mladoletni, vendar morajo biti stari najmanj 14 let. Sodelujejo lahko s pisnim potrdilom staršev, v njihovi ekipi pa mora biti najmanj en polnoletni udeleženec. Ostalo ostaja nespremenjeno: adrenalin, Perkmandeljc, zanimive ovire v jami, obvezna oprema. Ekipe na Jamatlonu imajo lahko od dveh do pet članov. Več informacij najdete www.jamatlon.si, kjer se lahko tudi prijavite, a samo še do 15. junija.
ZT