Zbirko slik županov v sejni dvorani Občine Trbovlje bodo dopolnili. V dvorani namreč visijo fotografije županov, ki jih je v knjigi Župani naših Trbovelj zbrala in popisala Irena Ivančič Lebar. Knjigo je izdal Zasavski muzej Trbovlje, izšla pa je leta 2009.
Toda vsi svetniki se z izborom ne strinjajo. Svetnik Samo Guzej je na septembrski seji svetnike opozoril, da bi morala na steni sejne dvorane viseti tudi fotografija bivšega župana Vilija Trevna.

Z njegovo pobudo je Občina Trbovlje seznanila direktorja Zasavskega muzeja Mirana Kalška. Dogovorili so se, da bodo postavitev v sejni dvorani občine preoblikovali in obstoječim slikam dodali tudi fotografijo Vilija Trevna, ki je v Trbovljah županoval v letih 2010-2014. Pripravili pa bodo tudi prostor za slike njegovih naslednikov.

TPK