Ko so analize tal po poplavah leta 2010 pokazale, da so v dolini Kotredeščice visoke koncentracije arzena v tleh, je Občina Zagorje izvedla oceno tveganja. To je izdelala na tedanjem Inštitutu za varovanje zdravja, in sicer na podlagi koncentracij arzena v doma pridelani zelenjavi. Želela je namreč ugotoviti neposredno ogroženost prebivalstva izpostavljenosti arzenu v prehranski verigi.
Rezultati so pokazali, da povišana koncentracija arzena ni samo v dolini Kotredeščice, torej ni le posledica preteklega rudarjenja v Znojilah in poplav. Koncentracije arzena v korenju in solati, pridelane na širšem območju Zagorja, so bile višje od koncentracij v teh vrtninah, pridelanih v Trbovljah in Hrastniku. Avtorji raziskav so potrdili, da je povečana vsebnost arzena v Zagorju posledica geološke sestave tal. Ker je ocena tveganja pokazala, da je možnost škodljivih učinkov na zdravje malčkov blago povišana, bo Občina Zagorje že v aprilu skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje pričela z raziskavo. Vanjo bodo vključeni otroci od tretjega do petega leta starosti, raziskave bodo neboleče, izvajali jih bodo na urinu.
Starši oziroma skrbniki otrok se lahko za sodelovanje v raziskavi prostovoljno odločijo. Z namenom in potekom raziskave jih bo Občina Zagorje v svoji sejni sobi podrobneje seznanila danes, 20. aprila, ob 17. uri.

TPK