Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo in sprejemajo pogoje, določene v razpisu. Najemnik mora poznati HACCP sistem, delo z blagajno in internetom, skladiščno evidenco materiala, imeti mora delovne izkušnje, kulinarične spretnosti, znati mora opravljati hišna opravila, poznati okoliške hribe in poti ter biti prijazen do gostov in pripravljen na sodelovanje z vodstvom planinskega društva.

Planinski dom na Kalu leži na nadmorski višini 946 metrov in privablja planince iz Zasavja in drugih koncev Slovenije. Več kot 35 let sta zanj skrbela Slavica Resman in Rajko Bočko.

Planinsko društvo zbira ponudbe do 17. marca, najemna pogodba pa bo sklenjena od 1. julija za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja. Za dodatne informacije se lahko zainteresirani obrnejo na predsednika Planinskega društva Hrastnik Vojka Zupančiča (telefon 041 878 324).

ZT