Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik (OZSČ) je imelo redni letni zbor članov v sredo 10. februarja 2016 v dvorani Mladinskega centra Hrastnik. Udeležilo se ga je 43 članov. Povabilu so se odzvali tudi povabljenci general major Alojz Šteiner, predsednik Zveze slovenskih častnikov (ZSČ) major Bojan Šoper, član predsedstva ZSČ in regijski koordinator ZSČ za Zasavje major Zvonko Zorec, predsednik OZSČ Laško Zvonko Zorec in Tomaž Volfand, poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Čeče.  Poleg omenjenih gostov sta zbor pozdravila tudi Franjo Krsnik, predsednik DU Hrastnik, in Stane Kirn v imenu Združenja borcev za vrednote NOB Hrastnik. V imenu župana občine Hrastnik  pa je zbor pozdravil Ljubomir Zalezina.
Gorazd Hafner, predsednik združenja, je pred zasedanjem pozval vse prisotne, da se z minuto molka počastijo spomin na umrle člane združenja v prejšnjem letu. Nato je poročal o realizaciji lanskega programa in z zadovoljstvom poudaril, da je združenje izvedlo več aktivnosti, kot jih je načrtovalo. Zahvalil se je vsem članom, ki se redno udeležujejo aktivnosti. Posebno je pohvalil člane strelske sekcije za njihovo udeležbo in uspehe na strelskih tekmovanjih. Poudaril je tudi redno objavljanje člankov o delu in aktivnostih združenja v lokalnih medijih in na spletni strani ZSČ. V nadaljevanju so se člani seznanili z letošnjim programom in finančnim načrtom. Letos bodo med drugim organizirali strokovno predavanje z vojaškega oziroma obrambno zaščitnega področja, strokovne ekskurzije in pohod, ki bo popestren z vojaškimi aktivnostmi z namenom ohranjanja in dopolnjevanja teh znanj. Velika skrb bo posvečena tudi urjenju v streljanju z različnimi orožji manjšega kalibra. Na tej osnovi se bo nadaljevalo tudi delovanje strelske sekcije, katerih člani se urijo v streljanju s pištolami, revolverji in puškami. Formirane tekmovalne ekipe, ki se udeležujejo različnih tekmovanj v streljanju, bodo s svojim delom nadaljevale. Člani združenja se bodo udeleževali tudi aktivnosti, ki jih organizirajo druga častniška združenja in druga domoljubna društva. Združenje je zelo ponosno, da jim pri izvajanju programskih aktivnosti v veliki meri pomaga Občina Hrastnik. Po razpravi so člani soglasno sprejeli Program dela združenja in Finančni načrt za leto 2016.

General major Alojz Šteiner, predsednik ZSČ, v spremstvu predsednika združenja je na zboru izročil priznanja ZSČ najbolj marljivim članom. Pisno priznanje ZSČ so prejeli nadporočnik Bogdan Kovčan, major Gregor Hafner, stotnik Janez Koritnik, desetnik Srečko Kreže, višji vodnik Vladimir Mrak, stotnik Igor Pogačnik, višji vodnik Ivan Zore st. in višji vodnik Andrej Mlinar. Bronasto medaljo ZSČ sta prejela višji vodnik Rudolf Senčar in stotnik David Srebotnik. Časni znak ZSČ za sodelovanje pa je prejelo Prostovoljno gasilsko društvo Čeče

DS in JZ
Foto: Marino Brečko in Maks Rak

Prejšnji članekUspešno leto kolovraških gasilcev
Naslednji članekKmalu nov most