petek, 21 junija, 2024

Iz te kategorije

Inventura častniškega združenja

Povabilu na zbor članov so se odzvali tudi gosti Miran Jerič, župan občine Hrastnik, Miran Fišer, podpredsednik ZSČ, Drago Zupanc, predsednik OZSČ Laško, Franc Šuštar, predsednik OZSČ Zagorje, Božo Majcen, predsednik OZVVS Zasavje, Franc Kovač, predstavnik PVD Sever Zasavje, Franc Ostrunič, predstavnik poveljstva 20. pehotnega polka iz Celja in Rado Gnjidič, predsednik Brodarskega društva Steklarna Hrastnik.

Gorazd Hafner, predsednik združenja, je zboru poročal o realizaciji letnega programa dela 2017. Osvetlil je uresničevanje programskih vsebin v prejšnjem letu in z zadovoljstvom poudaril, da je združenje izvedlo več aktivnosti, kot jih je načrtovalo, okrepljeno pa tudi z 23 novimi člani. Posebno se je zahvalil tistim, ki se redno udeležujejo aktivnosti združenja. Pohvalil je člane strelske sekcije za udeležbo in uspehe na strelskih tekmovanjih. V svojem poročilu je navedel strokovne vojaške in druge pomembne aktivnosti, ki jih je združenje uresničilo, še posebej pa največjo pridobitev: izgradnjo strelskega poligona.

Zbor je izvolil organe združenja za mandatno obdobje 2018-2022. Predsednik združenja ostaja Gorazd Hafner, podpredsednik je Ivo Vučetič, sekretarka pa Aljoša Zavrašek. Za člane predsedstva so izvoljeni Zdenko Ladiha, Igor Pogačnik, Rudi Senčar, Ivan Zore ml., David Srebotnik in Gregor Hafner. Izvoljena sta tudi tričlanski nadzorni odbor (Janko Koritnik, Anton Topolovec in Ljubo Zalezina) ter častno razsodišče (Drago Funkl, Franjo Krsnik in Danijel Tavčar).

Po zaključku volitev so bila podeljena priznanja ZSČ najmarljivejšim in najbolj dejavnim članom združenja. Plaketo ZSČ je prejel Rudi Hribšek, srebrno medaljo ZSČ je prejel Rudi Senčar, bronasto medaljo ZSČ sta prejela Janko Koritnik in Ivan Zore ml., pisno priznanje ZSČ pa prejela Uroš Kovač in Drago Funkl. Brodarsko društvo Steklarna Hrastnik je prejelo častni znak ZSČ za sodelovanje.

Prvič so bila podeljena tudi priznanja OZSČ Hrastnik, in sicer članom, ki so pri gradnji strelskega poligona opravili največ delovnih ur. Bronasto medaljo OZSČ Hrastnik so prejeli Gregor Koritnik, Zdenko Ladiha, Rudi Senčar, Branko Skaza, David Srebotnik, Branko Šmit, Ludvik Žabkar in Gorazd Hafner.

Jani Zore

Isti avtor