Združeni narodi so leta 1992 razglasili 3. december za mednarodni dan invalidov. S tem so želeli spodbuditi razumevanje invalidnosti v družbi, širiti zavedanje o koristnosti vključevanja invalidov v politično, družbeno, gospodarsko in kulturno življenje ter se zavzeli za dostojanstvo, blaginjo in pravice invalidov.
V soboto so se člani Društva invalidov Hrastnik tako kot vsako leto zbrali na srečanju ob njihovem dnevu. V hrastniški dvorani se jih je zbralo 160, med njimi tudi tisti, ki se zaradi težav z mobilnostjo težje udeležujejo tovrstnih dogodkov.

Uvodni pozdrav je pripadel predsedniku DI Hrastnik Rajku Žagarju, nekaj besed pa je zbranim namenil tudi hrastniški župan Miran Jerič. Prisotnih je bilo še nekaj povabljenih gostov iz drugih društev, srečanja pa sta se udeležila tudi hrastniška poslanca Vojka Šergan in Ivan Hršak. Za veselo vzdušje je poskrbel harmonikar Miha Bantan, ki je s poznanimi vižami ogrel dvorano.

ZT