Kot je sporočil direktor podjetja Integral – Zagorje Roman Plesec, je od 1. decembra hčerinska družba Integral – Zagorje pripojena družbi Avrigo s sedežem v Novi Gorici.
S pripojitvijo nameravajo okrepiti konkurenčne prednosti poslovanja, pa tudi poenostaviti sistem odločanja in upravljanja. Po pripojitvi skupina Avrigo zaposluje več kot 300 ljudi in ima na voljo več kot 200 avtobusov, s katerimi pokriva celotno primorsko, notranjsko, kočevsko in zasavsko področje.

ZT