četrtek, 25 aprila, 2024

Iz te kategorije

Ideja za novo tržnico

Štirje predlogi
Na povabilo Občine Trbovlje so prispeli štirje idejni predlogi za novo tržnico. Vsi so bili dobri, je povedala županja Jasna Gabrič, a izbrali so enega ter mu dodali še kakšno manjšo podrobnost ostalih treh. Idejni predlog je osnova za kandidaturo za sredstva, ko bodo ta razpisana. Želijo pa, je dodala Gabričeva, s predlogom seznaniti tudi občane in jih povabiti h konstruktivnemu dialogu.

Tako sta idejni predlog nove tržnice 13. junija v Knjižnici Toneta Seliškarja javno predstavili avtorici, Trboveljčanki Laura Mercina in Polona Senčar, absolventki arhitekture s Fakultete za arhitekturo. Z njima je bil tudi arhitekt Ratko Blažič, ki je spregovoril o tržnici kot duši vsakega mesta.

Nekoč ob klavnici

V Trbovljah je tržnica zaživela pred drugo svetovno vojno, po letu 1976 pa je bila zgrajena v obliki, kakršna je še danes. S klavnico na mestu, kjer zdaj stoji trgovski center Spar. Tržnica se nahaja na področju Njive, ki ima še značilnosti mestne strukture, je poudaril Blažič, zaradi česar velja območju nameniti posebno arhitekturno skrb in ga preurediti. Pod parkiriščem ob Delavskim domom in Mladinskim centrom bi Blažič umestil podzemno garažo, podrl pa Klenovškov objekt ob godbenem domu s tremi stanovanji in poslovnim objektom.

Les in cvetje

A te zamisli so še malo bolj daljnosežne od idejne zasnove, kakršno sta predstavili mladi absolventki arhitekture. Po njunem predlogu bi tržnico od glavne prometne ceste ločili z razgibano leseno obcestno fasado in cvetličnimi koriti. Nadstrešnico bi razširili in razdelili na tri dele, razrezane na lamele. Tržnico bi z obeh strani delno zaprli s steklom, s čimer bi prodajalce in kupce zaščitili pred neugodnimi vremenskimi razmerami, stekleno steno pa okrasili s fotografijami tržnice nekoč. Stojnice bi bile še vedno linijsko urejene, bile bi deloma betonske, deloma lesene, nekatere tudi premične. Vse bi bile opremljene z električno vtičnico, na celotnem področju tržnice pa bi bil na voljo brezžični internet.

Dvižni most za dostavo

Dostop do tržnice bi urejal en večji prehod za pešce namesto sedanjih dveh in dostop s strani trgovskega centra. Prodajalci bi do tržnice dostopali po glavni cesti na strani Trboveljščice in prek dvižnega mostička, ki bi bil namenjen samo njim. Parkirišče bi arhitektki uredili na sedanjem pločniku čez cesto, kjer vozniki parkirajo že sedaj, čeprav je to prepovedano, saj gre za pločnik ob državni cesti. Večja verjetnost je, je pripomnila županja, da bi parkirišče zato uredili za stavbo.

Z lučjo nad vandale

Tržnica bi bila ponoči ograjena z železno ograjo in osvetljena z linijsko razsvetljavo med lesenimi profili. Predstavnica Komunale Trbovlje je ob tem poudarila, da imajo trenutno največ težav z vzdrževanjem čistoče, ker se ponoči na tržnici zadržujejo osebe, tam popivajo, puščajo embalažo in tudi drugače onesnažujejo prostor. Po mnenju avtoric in županje bi nočna osvetlitev odvrnila ljudi od takšnega dejanja. Komunala Trbovlje bo zato, dokler ideja ne bo uresničena, uvedla testno razsvetljavo. Če ta ne bo odvrnila nočnih obiskovalcev, bodo morali na novi tržnici razmisliti o višji ograji, ki bo zadrževala nepovabljene goste zunaj.

Avtorici sta idejni predlog snovali od oktobra lani, tudi v sodelovanju z neformalnim združenjem trboveljskih arhitektov. Zgledovali sta se po sodobnih mestnih tržnicah, ki poleg osnovne dejavnosti mestu ponujajo tudi druge oblike srečevanja in druženja.

Tatjana Polanc Kolander

Prejšnji prispevek
Naslednji prispevek

Isti avtor