Letno poročilo Ceroza je predstavil direktor Vili Petrič. Poslovno leto 2016 je Ceroz zaključil pozitivno. Leto 2016 je zaznamovalo poskusno obratovanje, zaradi manjših količin odpadkov iz zasavske regije pa so pričeli na odlagališču Unično sprejemati tudi mešane komunalne odpadke iz Goriške regije, je povedal Petrič. Tako so odložili in obdelali 10.344 ton mešanih odpadkov iz zasavske in 8.173 ton iz goriške regije. Količina iz Zasavja je bila za 344 ton manjša kot leta 2015.
V letu 2016 je Ceroz beležil za 1,9 milijona evrov prihodkov, skoraj za 900.000 več kot leto prej. Drugo odlagalno polje so zapolnili v februarju letos, ko so začeli polniti tretjega, drugo odlagalno polje pa bodo letos postopoma zapirali.

Svetniki so opozarjali, da na svoje dvorišče vozimo odpadke iz drugega konca Slovenije, da to ni ravno ekološko, da bi morali iskati tudi nove možnosti in nove projekte, spraševali so, kaj je z nevarnimi odpadki. Odgovori: le z odpadki od drugod lahko v Cerozu zagotavljajo ekonomsko vzdržno poslovanje in nižje cene za odlaganje za zasavske občine in posledično občane. Nevarni odpadki gredo kot alternativno gorivo v sosednje države. Spregovorili so tudi o zahtevah KS Sedraž, ki meji na deponijo. Odgovor župana Mirana Jeriča je bil kratek: občina Laško je bila na začetku urejanja skupne regijske deponije zraven. Potem so se odločili za drugačen, precej dražji način odlaganja v celjski regiji. Bonitet, ki so si jih izborili krajani Marnega zaradi deponije v njihovi bližini, ne morejo kar prenašati tudi na Sedraž. Svetniki so sprejeli poročilo.

Poročilo Komunalno stanovanjskega podjetja Hrastnik je predstavila njegova direktorica Nives Venko. Povedala je, da so presegli načrte. Kot upravljalci stanovanj so skrbeli za redno vzdrževanje, lastnikom pa so pomagali tudi pri ekoloških sanacijah. V letu 2016 so bili predvsem uspešni pri trženju dejavnosti, zato so poslovno leto zaključili z dobičkom. Nekaj težav so imeli zaradi neurij na sistemih oskrbe s pitno vodo Jepihovec in Rakovec, vendar so vseeno zagotavljali varno in dobro vodo v vseh sistemih. Svetniki so v glavnem pohvalili delo komunale, opozorili na nekaj slabosti na različnih področjih, ki jih bo treba odpraviti in sprejeli poročilo.

Rebalans proračuna je predstavila vodja oddelka za proračun in finance občine Hrastnik Vanja Jerič. Največja sprememba proračuna je nastala zaradi odobrenih sredstev države za odpravo posledic lanskega neurja na področju Turja in Jepihovca. Država bo za sanacijo namenila 1,6 milijona evrov, občina pa je morala zagotoviti denar za plačilo davka na dodano vrednost. Nekaj sprememb je tudi zaradi projektov, ki jih je občina prijavljala na razpise. V rebalansu pa so zagotovili denar še za nekaj manjših naložb in poskrbeli za finančno pokritost največje letošnje in naložbe v prihodnjem letu, posodobitev osnovne šole na Dolu. Svetniki so sprejeli rebalans proračuna.

Uresničevanje akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v občini Hrastnik je predstavil predsednik sveta za invalide občine Hrastnik in svetnik Gregor Erman. Hrastnik je bila peta občina v Sloveniji, ki je leta 2006 prejela listino občina po meri invalidov. Poudaril je, da so v teh letih v Hrastniku opravili veliko delo na tem področju in tudi leto 2016 ni bila izjema. Svetniki so opozorili še na nekaj stvari v središču mesta, ki ovirajo življenje invalidov in dobili zagotovilo, da bodo stvari urejene že kmalu.

Svetniki so izdali soglasje za imenovanje Sabine Drobnič za direktorico javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje. Sprejeli so tudi dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine. Svetniki so podali še nekaj pobud in vprašanj in se po dveh urah z vabilom, da pridejo na prireditve ob občinskem prazniku, razšli.

Marko Planinc

Prejšnji članekOzon presegel opozorilno vrednost
Naslednji članekSplavarjenje v Radečah