Na današnji tiskovni konferenci v Mašinhausu v Hrastniku je župan Hrastnika Marko Funkl predstavil nekaj projektov, ki so se jih v zadnjem času lotili v občini in nekaj, o katerih razmišljajo.

Hrastniški gostitelji so zasavske novinarje in novinarje, ki poročajo o Zasavju, najprej popeljali po Hrastniku na ogled gradnje Obrtno industrijske cone in na ogled prenovljenega Mlakarjevega stanovanja.

Na tiskovni konferenci je župan Marko Funkl najprej spregovoril o obnovi Mlakarjevega stanovanja in načrtih, da v podaljšku stavbe uredijo tri enote hostla. Gradnja OIC Steklarna – TKI poteka po načrtih in naj bi bila zaključena do konca septembra. Prav tako je župan zadovoljen z gradnjo kanalizacijskega sistema v Hrastniku. Prav v tem tednu potekajo asfaltiranja ulic.

Daleč so tudi z energetsko sanacijo Zdravstvenega doma. Tam je velika novost tudi nov direktor Sebastjan Ašenberger, ki bo pričel delati v začetku julija. Na Občini Hrastnik pripravljajo vse potrebno dokumentacijo za gradnjo stanovanj na Resnici. Uredili so vse potrebno za ultrafiltracijo v vodarni Jepihovec.

Lotili so se modernizacije več odsekov lokalnih cest po krajevnih skupnostih. Zaključujejo tudi modernizacijo nekaterih državnih cest v občini (odseki: Spodnje Marno, Črdenc-Majcen, Riklov most-Pod škalo), tudi cesta na Lešo je bolj kot ne končana. Malo se zatika z roki za ureditev ceste mimo OIC Steklarna – TKI, zatika in prestavlja se gradnja ceste skozi Dol in rondoja pri Sparu, povsem pa se je očitno zataknilo pri načrtovani gradnji ceste Hrastnik-Zidani Most. Precej težav zaradi plazenja in neustrezne sanacije imajo tudi na cesti Podkraj-Radeče.

Funkl je predstavil tudi novosti pri organizaciji energetske zadruge, gradnji sončnih elektrarn v občini, urejanju otroških igrišč in novemu izzivu: načrtovanju obrtne cone Rudnik. V občini startajo z novim krogom zbiranja idej za participativni proračun, letos pa nameravajo pripraviti tudi dan izobraževanja. Ob občinskem prazniku bodo predali namenu novo ferato, pa brigadirsko pot od Hrastnika do Dola, v občinskih prazničnih dneh pa bo v Hrastniku spet na sporedu festival Kamerat.

MP

Foto: MP