Nocoj bodo pripravili ob vhodu v jamo v Hrastniku osredno proslavo ob občinskem prazniku, ki ga praznujejo v spomin na veliko gladovno stavko rudarjev, 3. julija 1934. Na prireditvi bodo podelili tudi letošnja občinska priznanja. In kdo so prejemniki?

Srebrno priznanje bo prejelo Društvo za preprečevanje osteoporoze Hrastnik. Ustanovljeno je bilo leta 2009, njegova predsednica je od vsega začetka Silva Centrih, društvo pa šteje že 200 članov. V društvu izvajajo dva poglavitna programa. Prvi program je Življenje z osteoporozo, v katerem izvajajo strokovna predavanja, učne delavnice, izobraževalne ekskurzije in šole zdravja. Drugi program pa je Imejmo radi svoje kosti, ki vsebuje meritve in svetovanja, nordijsko hojo, plavanje, terapevtsko telovadbo, srečanja in svetovanja. S stalnim ozaveščanjem prebivalstva in s presejalnim merjenjem mineralne kostne gostote ljudi opozarjajo na nevarnost osteoporoze, jih napotijo na potrebne preiskave in spodbujajo k zdravemu načinu življenja.


Podelili bodo tudi tri bronasta priznanja, dobitniki so Vladimir Pušnik, Ivan Potrata in Društvo upokojencev Dol pri Hrastniku.

Vladimir Pušnik je tretja generacija v 95-letni zgodovini čebelarstva. Od malih nog se je učil dela in sobivanja s čebelami od mame Marije Pušnik, ustanoviteljice Čebelarskega društva Hrastnik in prve ženske dobitnice zlatega priznanja Čebelarske zveze Slovenije. Od leta 1985 je član Čebelarskega društva Hrastnik, ki ga je junija 2013 odlikovalo z redom Antona Janše III. stopnje za posebne zasluge za dvig slovenskega čebelarstva. Svoje znanje o življenju  čebel in pridobivanju medu nesebično predaja na mlajše generacije. Že več kot 65 let je Pušnik tudi prostovoljni gasilec, za delo je prejel visoka odlikovanja Gasilske zveze Slovenije. Bil je tudi  predsednik krajevne skupnosti Prapretno.


Ivan Potrata je bil rojen v Hrastniku kot sin rudarja in gospodinje. Ker je bilo rudarstvo del njegovega vsakdanjega življenja, je bilo samoumevno, da se je tudi sam zaposlil pri rudniku. Ob delu pa je ves svoj prosti čas namenjal aktivnemu udejstvovanju na društvenem področju. Bil je član rokometnega kluba, sodeloval pri ustanovitvi folklorne skupine, se pridružil hrastniškim lutkarjem in postal eden od soustanoviteljev moškega pevskega zbora Svoboda Hrastnik. Več kot desetletje je uspešno opravljal tudi funkcijo predsednika Smučarskega društva Hrastnik. V tem času je bilo opravljenega veliko dela na vlečnici in teptalcu, uredila se je smučarska koča, nad tunelom kupilo zemljišče za smučišče …


Društvo upokojencev Dol pri Hrastniku že vrsto let izpolnjuje svoje poslanstvo v lokalnem okolju, s svojimi aktivnostmi prispeva k prijaznejšemu okolju za upokojence v občini. Tudi projekt Medgeneracijsko povezovanje vaščanov Dola pri Hrastniku, v okviru katerega je bil vzpostavljen tudi prostor medgeneracijskega središča, prispeva k aktivnemu  povezovanju in sodelovanju ne le članov društva, ampak vseh lokalnih  akterjev v želji, da se vzpostavijo  dobri temelji za snovanje bogatih, inovativnih in lokalno pomembnih vsebin. Društvo upokojencev Dol je s svojim dolgoletnim delom pokazalo, da se z medsebojnim sodelovanjem in pripravljenostjo članov društva za prostovoljno delo da premagovati na videz nepremagljive ovire in stkati dobre zgodbe.

Savus

Foto: Občina Hrastnik