sobota, 13 aprila, 2024

Iz te kategorije

Hrastniška proslava

Župan občine Hrastnik Miran Jerič in predsednik komisije za odlikovanja Franjo Krsnik sta podelila priznanja štirim zaslužnim Hrastničanom.

Srebrno priznanje občine je prejel Jože Buden za dosežke na kulturnem in družbenem področju. Po nastopih na Veselem toboganu in oddaji Pokaži kaj znaš je Buden pričel pevsko kariero leta 1974 v skupini Beli labodi. Potem pa petje pri ansamblih Veter, Veseli hmeljarji in štiri desetletja nastopanja z Zasavci. Buden je s svojim prodornim in izjemnim glasom skupaj z Zasavci daleč preko meja Slovenije prenašal tudi pristno narečje, šege in kulturo naše regije. Veliko je nastopal tudi kot samostojni pevec na različnih prireditvah in koncertih, zapel ob spremljavi steklarske in rudarske godbe, pel na dobrodelnih koncertih in priložnostnih nastopih. Poleg glasbe in opravljanja poklica slikopleskarja je našel čas tudi za delo v krajevni skupnosti. Kot član sveta KS Dol pri Hrastniku je bil v štirih mandatih (dve leti je tudi vodil KS) zraven pri vseh večjih projektih v svojem kraju. Še posebej pa je viden njegov prispevek pri raznih prireditvah, kot so pustni ples, pokop pusta, krajevni praznik, miklavževanje …

Bronasto priznanje je za delo in uspehe na društvenem področju prejela Barbara Matek. V gasilske vrste je stopila leta 2003, ko se je v PGD Dol pri Hrastniku sestavljala ženska desetina za tekmovanje. Hitro je osvojila osnovna znanja in preko izobraževanj postala ena najbolj dejavnih členov društva. V letu 2017 je opravila tečaj za gasilskega častnika. Od leta 2007 kot mentorica dela z mladimi. Z mladino se že vrsto let udeležuje regijskih in državnih tekmovanj, taborov, leta 2012 so bili z mlajšimi in starejšimi pionirji državni prvaki na tekmovanju društev mladi gasilec. Štiri leta kasneje so zasedli še drugo in tretje mesto. Od leta 2013 je v PGD Dol pri Hrastniku mentor mladine in predsednica mladinske komisije na Gasilski zvezi Hrastnik. Od leta 2016 je tudi članica ekipe prve pomoči za bolničarje Civilne zaščite in Rdečega križa v občini Hrastnik. Deluje tudi v ljubiteljski kulturi, saj je že od svojega 17. leta članica ženskega pevskega zbora KUD Svoboda Dol pri Hrastniku.

Bronasto priznanje za delo in uspehe na družbenem področju je prejela Vojka Povše Krasnik. Že v 80 letih prejšnjega stoletja je kot članica sveta KS Dol sodelovala pri glavnih dogajanjih v kraju. Več kot 25 let je bila novinarka, nekaj časa tudi glavna in odgovorna urednica Radia Trbovlje. Dopisovala je v časopise Delavska enotnost, Komunist, Naš barometer, Steklar, Srečno, Dnevnik, Nedeljski, Republika in Slovenec in soustvarjala informativni program na lokalni televiziji Kanal 5. Prejete honorarne zaslužke je namenila za nakup mamografa v SB Trbovlje, za RK in dializni oddelek. Leta 2006 je bila ponovno izvoljena v krajevni samoupravi, kjer je bila 2 leti predsednica sveta KS Dol. Angažirala se je pri takratnih večjih in manjših projektih v kraju. Kot nosilka kmetijske dejavnosti je v letih 2012 in 2013 v sklopu kmetijske svetovalne službe omogočila prikaz rezi sadnega drevja v travniškem sadovnjaku. Prideluje sadna vina in je dobitnica priznanj iz različnih ocenjevanj. Je članica Občinskega sveta občine Hrastnik.

Bronasto priznanje je za delo in uspehe na društvenem področju prejel Štefan Kajič. Od leta 1981 aktivno deluje v Moškem pevskem zboru Svoboda Hrastnik in vseh 37 let nesebično sodeluje pri delovanju zbora. V tem obdobju je postal prejemnik bronaste, srebrne in zlate Gallusove značke, v letu 2014 pa je prejel častno Gallusovo značko in jubilejno priznanje za posebne dosežke na področju ljubiteljske kulture. Zbor sodeluje in nastopa na mnogih dogodkih v občinskem merilu, kot so otvoritve razstav, proslave, dogodki ostalih društev (druženja, občni zbori), druženje z oskrbovanci doma starejših Hrastnik, z občani v krajevnih skupnosti in na prireditvah v organizaciji Zveze kulturnih društev Hrastnik, KRC Hrastnik in ostalih organizatorjev. Večina teh nastopov ne bi bila mogoča brez sodelovanja Štefana Kajiča in njegove kitare, ki odločilno pripomore k odličnemu izvajanju pesmi in bogati repertoar zbora.

Župan Jerič je podelil tudi zlato županovo pero. Prejela ga je Brina Matjašič, edina, ki je izmed letošnjih devetošolcev OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik dosegla zahtevna merila za priznanje (same petice v vseh letih šolanja, vzorno vedenje in izjemni dosežki na državnih tekmovanjih iz znanja).

Župan Miran Jerič je v slavnostnem nagovoru povzel najpomembnejše mejnike, ki so se zgodili v štirih mandatih, ko je vodil občino in se poslovil od županovanja, kot je dejal v govoru, s svojim značilnim Srečno. Proslave so se kot gostje udeležili podpredsednik Državnega sveta in župan Zagorja Matjaž Švagan, poslanci Soniboj Knežak, Ivan Hršak, Rudi Medved in Primož Siter, županja Trbovelj Jasna Gabrič, župan Radeč Tomaž Režun, delegacija pobratene občine Raška in številni drugi gostje.

Na tokratni proslavi v Hrastniku so imeli glavno besedo v kulturnem programu mladi. S pevskimi nastopi so se predstavili Gaja Kolenc, Miha Bantan (klavirska spremljava Dejan Jakšič), Saška Nemec (klavirska in vokalna spremljava Sara Požin) in Anica Garič. Prireditev sta povezovala Maša Mlinarič in Nejc Ašič. Hrastničani in njihovi gostje so se po proslavi zadržali še na prijetnem druženju pred Delavskim domom.

MP

Prejšnji prispevek
Naslednji prispevek

Isti avtor