Občina Hrastnik je pred kratkim pričela z lastnimi meritvami kakovosti zraka. Merilni napravi sta nameščeni na dveh lokacijah– na glavnem križišču na Dolu pri Hrastniku ter v križišču pri bivšem Riklovem mostu.

Meritve so namenjene spremljanju kakovosti zraka v občini, med drugim bodo beležile tudi vrednosti PM10 delcev, ki v Zasavju predstavljajo veliko tveganje za zdravje občank in občanov.

Kot smo že večkrat poročali, je državna merilna postaja Anas postavljena ob OŠ narodnega heroja Rajka v parku na Logu. Z Občine Hrastnik so Arso že večkrat prosili, da bi Anas postajo prestavili na lokacijo, kjer bi lahko bolj točno merili onesnaženost zraka. Na državi ostajajo na prošnje občinskega vodstva gluhi, zato so se na Občini Hrastnik odločili, da bodo za ustrezne meritve poskrbeli sami.

Izmerjene vrednosti koncentracij najpomembnejših onesnažil bodo skozi celotno obdobje opravljanja meritev javno dostopne na spletni strani občine. Najdete jih tako, da se na vstopni strani www.hrastnik.si pomaknete navzdol do Obvestil, kjer Zaporam cest sledi okvirček Kakovost zraka. Pod trenutnimi podatki lahko s klikom na okvirček lokacije izberete drugo merilno mesto. Puščica pod barvno lestvico, ki se nahaja pod izmerjeno vrednostjo posameznega onesnažila, določa, ali je njegova koncentracija nizka (zeleni del barvne lestvice), srednja (vmesni deli barvne lestvice) ali visoka (rdeči del barvne lestvice). Do podrobnejšega pregleda podatkov o meritvah na obeh merilnih mestih lahko dostopate, če kliknete na napis Podrobnejši pregled.

Savus

Foto: Občina Hrastnik