ponedeljek, 22 aprila, 2024

Iz te kategorije

Gradnja OIC Nasipi

V torek, 11. januarja, smo se zbrali v Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje na tiskovni konferenci, katere osrednja tematika je bila gradnja nove Obrtno industrijske cone Nasipi v Trbovljah.

Ključni deležniki in povabljeni novinarski kolegi so imeli možnost pregleda projekta, ki že dobiva novo podobo. Z ureditvijo novega krožišča se bo ukinilo zdajšnje neustrezno in nefunkcionalno križišče ter omogočilo uvoz in izvoz tovornih vozil v osrednji del cone. Trenutna ureditev namreč tega ne omogoča, zato se podjetja spoprijemajo s številnimi logističnimi izzivi pri transportu na lokacijo in z nje. Krožno križišče bo zagotavljalo bolj varno in tekočo prevoznost vseh vozil.

Od 4. maja lani so se izvedla že številna večja dela, vključno z odstranitvijo obstoječih asfaltov in cestnih robnikov, izgradnjo novega vodovoda iz Duktilnih cevi VRS DN 125, nove meteorne in fekalne kanalizacije, izvedba kanalizacije za potrebe javne razsvetljave in optike ter izvedbe odcepov zaradi omogočitve priključkov na novo komunalno infrastrukturo.

Obrtno industrijska cona Nasipi bo v novi infrastrukturni preobleki zaživela predvidoma spomladi. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Celotna investicija znaša 2.822.561,00 evrov, od tega predstavlja prispevek EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 1.735.181,20 evrov, prispevek Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 578.393,73 evrov in lastna sredstva občine 508.986,07 evrov.

PR objava

 


 

Prejšnji prispevek
Naslednji prispevek

Isti avtor