Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna (SGLŠ) se ponaša z več kot 60-letno tradicijo izobraževanja za poklica gozdarski tehnik in gozdar. S prenovami predmetnikov se hitro odziva na potrebe delodajalcev in vpeljuje novosti v gozdarski stroki v tesnem sodelovanju s partnerji.

Za poklic v gozdarstvu se odloči človek, ki živi in diha z gozdom, a se obenem zaveda vseh odgovornosti in nevarnosti, ki jih delo v gozdu prinaša s seboj. Biti dijak gozdarstva v Postojni pomeni dinamično šolanje, ki se razvije v način življenja.

Šola poleg temeljnih gozdarskih znanj nudi tudi vsebine s področja krajinske pedagogike, arboristike, žičničarstva, strojne sečnje in gradnje lesenih objektov v izbirnih predmetih, kar je unikatno za gozdarsko šolo v Postojni. Kakovosten pouk izvaja na novo pridobljeni šolski gozdni posesti, ki je s 300 ha površine gozdov različnega tipa najpomembnejše učno okolje, kjer dijaki načrtujejo in organizirajo dela, izvajajo ukrepe ter jih v času šolanja tudi spremljajo. Tik ob šoli stoji moderen dijaški dom, ki povezuje dijake iz cele Slovenije in jim nudi izkušnjo odraščanja v varnem in razgibanem okolju.

Srednjo gozdarsko šolo v Postojni odlikuje tudi stalno posodabljanje strojne opreme za izvajanje varnega praktičnega pouka ter nadgrajevanje znanj učiteljev doma in v tujini – na mednarodnih izmenjavah ali tekmovanjih, na katerih učitelji in dijaki dosegajo najvišja priznanja.

Gozdarska šola v Postojni na svojih trdnih temeljih in s tradicijo skrbi za generacije bodočih gozdarskih strokovnjakov, da bodo tudi v prihodnje znali ohranjati slovenske gozdove in promovirati trajnostno ter sonaravno gospodarjenje z gozdovi.

PR objava

Foto: SGLŠ Postojna


 

Prejšnji članekSončna elektrarna Prapretno 3
Naslednji članekDanes dogaja