Glavna težava so visoki stroški, ki jih gostincem nalaga država, a ne prispevajo k izboljšanju pogojev poslovanja.
Na srečanju so gostinci zahtevali, da se spremeni definicija zaprtega javnega in delovnega prostora, nasprotovali so tudi uvedbi dodatnih stroškov (najmanj 200 evrov na leto), ki bi jih povzročila uvedba licenčnine za prodajo tobačnih izdelkov. Visoki stroški bi namreč povzročili, da bi v nekaterih lokalih prenehali prodajati cigarete, to pa bi lahko za marsikoga pomenilo izgubo strank in s tem zaprtje lokala. Zahtevali so spremembo zakonodaje, ki bi dovolila, da si gost v kadilnico sam odnese pijačo, saj v kadilnicah strežba ni dovoljena. Nasprotovali  so tudi dodatnim investicijam zaradi prepovedi hranjenja tobačnih izdelkov na vidnem mestu prodajnih polic. Prav tako so izrazili nasprotovanje izjemam pri uporabi davčnih blagajn, saj naj bi takšne izjeme pomenile nelojalno konkurenco.

Na srečanju so poslanca in s tem državni zbor pozvali, naj ne dovolijo nobenih dodatnih obremenitev, ki jih prinašajo predlog novega tobačnega zakona in vedno novi, nepremišljeni ukrepi države.

ZT