četrtek, 25 aprila, 2024

Iz te kategorije

Gorenjska

»Kdor vesele pesmi poje, gre po svetu lahkih nog!« (K. Kovič) In so zapeli vsi: učenci, učitelji, starši in vsi obiskovalci šolske kulturne prireditve, ki je potekala na Cankarju konec septembra. Prireditev je bila le zaključek celodnevnih dejavnosti, ki so potekale na šoli ali nekje izven nje, kjer so mladi in starejši razvijali svoje talente, se učili sodelovanja, ustvarjanja, razvijanja kompetenc (socialnih, vrednostnih, metodoloških, učnih, jezikovnih, kulturnih). V okviru Tedna evropske kulturne dediščine so na šoli spoznavali Gorenjsko, z njo povezanih obrti, poklicev, običajev, praznovanj, iger, ljudi, predmetov, dogodkov itd.Učencem in učiteljem so se pridružili članice in člani trboveljskih društev (kmečke žene, čebelarji, planinci, klekljarice). Obiskali so srednjo tehnično šolo, čevljarsko delavnico, spoznavali podjetništvo, šli na krajši planinski potep, tekli po okolici, ustvarjali iz različnih
materialov: papirja (rože, reklamni oglasi, plakati), lesa (piščali, šatulje, kozolci), blaga (blazinice za igle), pripravili večerno kulturno prireditev. Učenci so nabrali sveže pridelka
na šolskem vrtu in jih skupaj s čaji in marmeladami ponudili obiskovalcem. Nasmehi na obrazih, pesem in razstava izdelkov, prispevki za šolski sklad, razgiban nastop otrok vseh
starosti in trboveljske folklorne skupine ter motivacija za »Jaz pa pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudeh«. (K. Kovič)

MLD

Foto: arhiv OŠ Ivan Cankar Trbovlje

Prejšnji prispevek
Naslednji prispevek

Isti avtor