četrtek, 13 junija, 2024

Iz te kategorije

GESŠ Trbovlje pripravljena na vse oblike pouka

Gimnazijo in ekonomsko srednjo šolo v Trbovljah bo v letošnjem šolskem letu v 13 oddelkih obiskovalo 241 dijakinj in dijakov.

V gimnazijski program je vpisanih 49 prvošolcev, od tega jih je 15 v športnem oddelku, in 27 novincev ekonomskih tehnikov. Po podatkih GESŠ učiteljski zbor šteje 26 učiteljev, k pedagoškemu kadru pa štejeta še knjižničarka in laborant. Zaposlenega imajo še dodatnega učitelja športne vzgoje, ki s projektom Mladi za mlade skrbi za dodatne športne aktivnosti dijakov. Delo učiteljskega zbora vodi ravnateljica. Podporo učnemu procesu daje je 7 članska tehnično – administrativna ekipa.

Kot je sporočila ravnateljica šole Jelena Keršnik, so na novo šolsko leto dobro pripravljeni. “Izkušnje, ki smo jih pridobili pomladi, so nam dobra popotnica, majhnost šole pa je v danih okoliščinah prednost. Tudi na morebiten pouk na daljavo smo pripravljeni, a si seveda želimo, da ostanemo čim dlje v šoli. Z izvedbo predmetov, kjer je tabla tako rekoč nuja, smo kupili grafične tablice, ki pri pouku na daljavo nadomestijo tablo,” pravi ravnateljica.

V času počitnic so prenovili električno napeljavo v starem delu stavbe in prebelili hodnike in stopnišče. Sicer pa v trboveljski gimnaziji in ekonomski srednji šoli že tretje leto zapored v gimnazijskem programu izvajajo izbirni interdisciplinarni tematski sklop. Namen tega je, da dijaki z obravnavo njim zanimive teme spoznajo interdisciplinarni pristop, se naučijo timskega in projektnega dela, predvsem pa, da ugotovijo, da noben problem v življenju ni enopredmeten. Dijaki so od štirih ponujenih tem izbrali področje kriminalitete, svet virusov (tudi računalniških) in zdravje.

Savus

Foto: arhiv Savus

Isti avtor