sobota, 20 julija, 2024

Iz te kategorije

GESŠ Trbovlje

Ob začetku šolskega leta smo pripravili pregled, kaj je novega na zasavskih srednjih in osnovnih šolah ter vrtcih v novem šolskem letu. Danes je na vrsti za objavo Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje, odgovore na vprašanja nam je prijazno poslala njihova ravnateljica Jelena Keršnik. Jutri bomo objavili odgovore iz STPŠ Trbovlje.

Ali ste med počitnicami opravili kakšna naložbena oziroma vzdrževalna dela v svojih šolskih objektih? Katera, kakšna je vrednost?

V času počitnic smo prenovili dve učilnici in en kabinet, zamenjali smo vrata prostorov v pritličju in v prvem nadstropju. Biološka učilnica in kabinet sta dobila tudi novo opremo, kar bo izboljšalo pogoje dela. V zadnjih treh letih smo tako prenovili vse naravoslovne učilnice in jih na novo opremili.

Koliko dijakov bo v letošnjem šolskem letu obiskovalo vašo šolo? Koliko oddelkov?

GESŠ Trbovlje je v novo šolsko leto vstopila s 304 dijaki, ki so razdeljeni v 14 oddelkov.

 

Koliko od teh je dijakov prvih letnikov?

Prvi letnik obiskuje 71 dijakov.

 

 

Se boste v letošnjem letu lotili kakšnih večjih vsebinskih projektov?

Ker se zavedamo nujnosti vseživljenjskega učenja in želimo slediti razvoju tehnologije, smo se še pred začetkom dopustov odločili, da pristopimo k projektu Digitrajni učitelj. Nameravamo pristopiti tudi k nadaljevanju razvojne naloge za ustvarjanje učnih okolij 21. stoletja.

Pedagoško prakso torej nadgrajujemo na več področjih. Dijaki višjih letnikov, ki jih zanima naravoslovje, bodo od 8. do 10. septembra širili znanje na naravoslovnem taboru v Seči. Namesto spoznavnih dnevov, ki so prejšnja leta potekali v šoli, bomo prvošolce peljali na spoznavni tabor. Od 13. do 15. septembra bodo gradili temelje za dobro razredno povezanost in uživali v neokrnjeni naravi Osilnice.

Koliko ljudi je zaposlenih v vašem zavodu?

Kolektiv bo sestavljalo 33 strokovnih delavcev in osem drugih zaposlenih. Zaposlili smo šest novih strokovnih delavcev. Zaradi spremenjenih normativov smo zaposlili dodatno svetovalno delavko, tri učitelje smo zaposlili zaradi povečanih potreb, ostalo pa so nadomestne zaposlitve.

V preteklih letih je bilo učiteljev v Sloveniji preveč, sedaj jih je premalo. Je tudi pri vas tako? Zakaj ja ali pa zakaj ne?

V novo šolsko leto vstopamo z vsemi potrebnimi kadri.

 

 

BS

Foto: arhiv Savus


 

Isti avtor