Na območju Lakonce oziroma Frančiška polja so opravljali geološke raziskave tal. Izsledki raziskav bodo v pomoč pri načrtovanju posegov v prostor na območju, ki predstavlja velik razvojni potencial Trbovelj.

Geološke raziskave so obsežne, saj bo raziskovali z 10 do 15 vrtinami, globokimi predvidoma 20 metrov. Z rezultati raziskave bodo dobili podatke, na podlagi katerih bomo lahko najbolj učinkovito izvedli infrastrukturno posodobitev območja in s tem ustvarili pogoje za gradnjo novih prostorov za gospodarsko dejavnost.

Savus