četrtek, 13 junija, 2024

Iz te kategorije

Gasilska vaja v Cerozu

Gasilska zveza Hrastnik na osnovi dogovora med vsemi tremi gasilskimi zvezami, ki tvorijo regijski svet gasilskih zvez zasavske regije, organizira regijsko gasilsko vajo v Centru za ravnanje z odpadki Zasavje (Ceroz) v Uničnem.

»Namen vaje je preizkusiti odzivnost gasilcev v primeru dogodka ob požaru na objektih Ceroz, odločanje glede evakuacije krajanov v primeru, da meritve pokažejo nevarnost za zdravje, sodelovanje vseh pristojnih služb, odzivnost vodstva podjetja ter poznavanja različnih reševalnih tehnik,« pravi poveljnik Gasilske zveze Hrastnik Slavko Draksler.

Na vaji bodo sodelovala vsa gasilska društva GZ Hrastnik (PGD Hrastnik, PGD Dol pri Hrastniku, PGD Turje, PGD Marno, PGD Prapretno, PIGD TKI Hrastnik, PIGD Steklarna Hrastnik), sosednji PGD Trbovlje – mesto, PGD Zagorje – mesto, regijski poveljnik Zasavske gasilske regije, ReCO Trbovlje, ZD Hrastnik – NMP Hrastnik, Policijska postaja Hrastnik ter službe, ki bi bile potrebne ob takšnem dogodku.

Vajo bodo pripravili v četrtek, 6. junija, ob 18. uri v Cerozu v Uničnem. V zadnjih letih smo beležili nekaj požarov na odlagališču odpadkov v Cerozu, zato je takšno preverjanje usposobljenosti več kot dobrodošlo.

Savus

Foto: GZ Hrastnik


 

Isti avtor