ponedeljek, 27 maja, 2024

Iz te kategorije

Funklova pozitivna

Svetniki so sprejeli spremembe občinskega prostorskega načrta za center Dola pri Hrastniku, v katerem so umestili prenovo osnovne šole. Seznanili so se z delom Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje, izvajanja občinskega programa varnosti, sprejeli poročilo o delu in program občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, poročilo in program dela na področju sistema zaščite in reševanja in poročilo o delu odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada občine Hrastnik.
Med drugih je na seji beseda tekla o problemu ločevanja odpadkov, saj nekateri občani Hrastnika ne ločujejo svojih odpadkov. Predlog svetnika Antona Avblja je bil, da se ločevanje odpadkov spodbudi z nagradami, občane, ki ne ločujejo odpadkov, pa naj kaznujejo.

Komandir policijske postaje Hrastnik Zoran Obrez je svetnikom ob predstavitvi dela Policijske postaje Hrastnik povedal, da je v Hrastniku najpogostejši razlog za prometne nesreče vožnja z neprilagojeno hitrostjo. Povedal je tudi, da bi bila stavba policijske postaje potrebna prenove, da so vozila dotrajana, a še vedno vozna, in da je zaščitna oprema policistov iztrošena.

Svetniki so sprejeli zaključni račun proračuna občine Hrastnik za leto 2015, izdali soglasje k statutu Regionalne razvojne agencije Zasavje in sprejeli dopolnitev odloka o oglaševanju v občini. Tokrat so svetniki izdali tudi pozitivno mnenje k imenovanju ravnateljice vrtca Hrastnik. Prejela ga je Mateja Funkl.

Pod 15. točko so sledila vprašanja svetnikov. Svetnik Marko Funkl je župana vprašal, ali namerava občina investirati v izgradnjo in popravila otroških igrišč. Župan občine Hrastnik Miran Jerič je povedal, da so nova igrišča v načrtu.

Svetnik Franjo Krsnik je kritiziral neurejenost ene izmed šolske poti, po kateri otroci prihajajo v šolo. Pot naj bi bila po njegovih besedah blatna in nevarna.

Svetnik Gregor Pajić je pod 15. točko omenil sporni uvodnik decembrske številke hrastniškega glasila Hrastov list, v katerem je urednik odgovorni Jani Medvešek s prvimi črkami odstavkov črkoval stavek “PAJIĆ LAŽE”. Kritiziral je tiste svetnike, ki se jim uvodnik ni zdel sporen. Ko je o tej temi tekla beseda na prejšnji seji, so namreč nekateri svetniki izrazili mnenje, da uvodnik ni bil primeren za objavo, drugi pa so Medveška zagovarjali, saj naj bi šlo za svobodo, do katere imajo pravico vsi novinarji.

Isti avtor