ponedeljek, 24 junija, 2024

Iz te kategorije

Funkl kandidat za Državni svet

Marko Funkl je član Občinskega sveta na listi Naš Hrastnik. Ob izvolitvi je poudaril, da bi moralo biti Zasavje bolj enotno tudi pri izbiri državnih svetnikov, predlagal je skupni sestanek vseh kandidatov in elektorjev, na katerem bi spregovorili o tem, kako si zamišljajo delo zasavskega svetnika. Za hrastniška elektorja sta bila izvoljena Jana Grum Žekar (Naš Hrastnik) in Valentin Moljk (Lista Mirana Jeriča).

Svetniki so sprejeli informacijo o izvrševanju proračuna, ki poteka v skladu z načrti. Kot so slišali, rebalans proračuna verjetno ne bo potreben. Svetniki so sprejeli sklep, da bodo iz sredstev proračunske rezerve porabili 92.000 evrov za plačilo davka na dodano vrednost za sanacijo črpališča Jepihovec. Sredstva za sanacijo zagotavlja država, ddv pa občina. Sprejeli so tudi spremembe pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje podjetništva v občini Hrastnik.

Svetniki so sprejeli odstop članice Občinskega sveta Ivane Assayed (Naš Hrastnik). Med vprašanji in pobudami so svetniki spregovorili o različnih temah. Anita Kozole je predlagala, da naj inšpekcijske službo bolj nadzirajo ločevanje odpadkov, Vojka Povše Krasnik je ob povabilu na praznovanje 70 letnice KUD Svoboda Dol pri Hrastniku opozorila na slabo stanje dvorane na Dolu. Anton Avbelj je opozoril na težave z električno energijo v Turju in izvedel, da je rok za dokončanje ceste iz Hrastnika v Trbovlje »čez hrib« 30. september 2018. Na več stvari je opozoril tudi Gregor Pajić. Župana je pozval, naj uredi težave s fizioterapijo v ZD Hrastnik, opozoril, da iz regijske deponije Ceroz smrdi in je potok onesnažen ter povedal, da ga veseli, da bodo le pričeli z obnovo v Dragi. Ter dodal, da je k temu pripomogel tudi sam z organizacijo vsakoletnega pohoda v Drago.

ZT

Isti avtor