Občina Hrastnik je 3. julija praznovala svoj občinski praznik. Ob tej priložnosti smo županu Marku Funklu postavili nekaj vprašanj.

Kako doživljate letošnji občinski praznik?

Letošnji občinski praznik smo zaradi specifičnih okoliščin praznovali malce drugače. A vendar smo se odločili, da osrednjo proslavo izpeljemo navkljub omejitvam. Prvič smo jo tudi posneli, da jo lahko Hrastničani in Hrastničanke pogledajo na spletu. Zaradi odpovedi številnih prireditev smo malce več pozornosti namenili hortikulturni ureditvi kraja, ob prazniku ob Hrastovem listu občanom in občankam podarili zastavice Hrastnika, pripravili novo celostno grafično podobo Občine Hrastnik ter smo tik pred vzpostavitvijo nove spletne strani. V zadnjih dneh smo imeli tudi nekaj okrnjenih otvoritev največjih naložb.

Praznovanje je okrnjeno, vseeno se v Hrastniku marsikaj dogaja. Katere naložbe so za vas najpomembnejše?

Vsekakor med najpomembnejše naložbe štejemo izgradnjo podvoza na Dirmajerjevem hribu, Energetsko sanacijo in delno obnovo Kulturnega doma na Dolu pri Hrastniku, dokončanje gradnje Gasilskega doma na Dolu, ureditev lokalnih cest, velike korake na področju digitalizacije ter urejanje kraja z ukrepi, ki so prijazni tudi za življenje ljudi (uvajanje brezplačnih modrih con, nameščanje klopi ob sprehajalnih poteh, urejanje tržnice in podobno).

Katere so najboljše stvari, ki so se v Hrastniku zgodile v letu od lanskega občinskega praznika?

Poleg zgoraj omenjenih naložb bi izpostavil predvsem velik korak naprej na področju urejanja odprtih problematik z RTH, pridobili smo številne objekte in parcele, ki so za razvoj in društva v Hrastniku ključne. V zadnjem letu smo naredili velike korake tudi na področju urejanja situacije na Cerozu, v Zdravstvenem domu, na področju ozaveščanja prebivalcev glede zelenih usmeritev kraja ter velik premik na področju urejanja obrtnih površin, kar se bo bolj izrazito pokazalo v prihajajočih mesecih in letih. Velik korak naprej smo naredili pri umeščanju kulturne in turistične infrastrukture v razvojne perspektive kraja. Prav tako pripravljamo več rekreacijskih poti, ki so za kvaliteto življenja izrazito pomembne.

Kaj pa tiste stvari, s katerimi v zadnjem letu niste najbolj zadovoljni?

Največji minus je slaba odzivnost države na področju urejanja vodotokov, odzivnost pri dveh velikih projektih, ki sta povezana s kohezijskimi sredstvi – kanalizacijsko omrežje in gradnja Obrtno – industrijske cone Hrastnik. Prav tako je država izrazito počasna z umeščanjem v prostor in pričetkom gradnje ceste Hrastnik – Zidani Most ter ceste skozi Dol pri Hrastniku.

Kateri Hrastničani, in seveda Hrastničanke, so na vas v zadnjem letu naredili največji vtis?

Vsekakor številni prostovoljci ob izbruhu epidemije. Svoje delo so opravljali nesebično, za dobro skupnosti. Šivilje so opravile nepojmljivo delo, ko so v nekaj dneh sešile preko 9000 pralnih mask, tu so bili tudi prostovoljci Rdečega križa, donatorji, gasilci in vsi ostali. Neverjetno, koliko altruizma v hudih časih premoremo v Hrastniku.

Na kaj ste lahko v Hrastniku najbolj ponosni?

Na več stvari, vsekakor pa na veliko srce ljudi. Človeški kapital je nekaj najbolj neprecenljivega – cesto ali objekt se za zgraditi z denarjem, srčne ljudi pa ali imaš ali jih nimaš.

Kako se koronavirus odraža na življenje v vašem mestu in občini?

Največja razlika je verjetno v navadah ljudi, ki so pričeli bolj intenzivno obdelovati zemljo, ceniti doma pridelano hrano ter se več gibati po naših pešpoteh. Le želimo si, da ne bodo posledice koronakrize resneje ogrozile našega gospodarstva na daljši rok.

Kaj čaka Hrastničanke in Hrastničane v letu do naslednjega občinskega praznika?

Najprej nas čaka premagovanje koronakrize na vseh področjih, to bo po mojem mnenju daleč največji izziv do naslednjega občinskega praznika. V tem času moramo ohraniti človečnost in posluh za sočloveka. Občina pa bo v tem času še dodatno zavihala rokave in kraj še dodatno razvijala v smeri zelenega, zanimivega ter Hrastničanom in Hrastničankam prijaznega kraja.

Marko Planinc

Foto: arhiv Občine Hrastnik