Med fotografijami na ogled so tudi tri, ki so bile izbrane na razpisu revije Digitalna kamera in v njej tudi objavljene. Pod nje so se podpisali: Bogomir Podlogar, Franc Lomovšek in Bojan Šibila. Bojan Šibila je kot vodja fotografske sekcije na dogodku o fotografih povedal: »Na podlagi svojega splošnega znanja, predvidevanj, načrtovanja in želje po ustvarjanju, moramo sporočati gledalcu zgodbe, predstavljene z motivi na  fotografiji …«
Razstava bo odprta do 18. decembra in na ogled vsak dan od 17. do 19. ure. Na otvoritvi so nastopili učenci Glasbene šole Hrastnik.

Fanči Moljk