Podjetje Forstek z Dola pri Hrastniku, kjer proizvajajo orodja za steklarsko in farmacevtsko industrijo, pihano plastiko, navtiko in mehanske obdelave, ima od 1. januarja novega direktorja. Na mesto direktorice Majde Krošlin, ki se odpravlja v pokoj, je sedel Boleslav Kmet.
Kmet je bil v Forsteku zaposlen že prej. Delal je v proizvodnji in prodaji. Zadnja tri leta je opravljal delo produktnega vodje orodij za steklarsko industrijo. »Najprej bi pohvalil delo Majde Krošlin, ki je vodila podjetje pred mano,« je povedal. »Vodenje podjetja je prevzela v zelo veliki krizi. Naročil ni bilo, bile so težave z likvidnostjo, delavci so zapuščali podjetje. Rezultat njenega zelo uspešnega vodenja je, da je Forstek danes finančno stabilno podjetje z odlično boniteto, dosega zelo dobre rezultate, veliko investira in je sodobno opremljeno.«

Zaposlovanje

Kratkoročni cilji podjetja so po njegovih besedah ohraniti podoben obseg poslovanja, pri tem pa težiti k dvigovanju dodane vrednosti. Največji izziv jim predstavlja kadrovska politika. »Na trgu primanjkuje kvalitetnega kadra, ki ga potrebujemo, zato bo potrebna aktivna kadrovska politika, veliko notranjega izobraževanja in prenašanja znanj na mlajše sodelavce ter aktivno vključevanje v usposabljanje dijakov in študentov za kasnejše zaposlitve v našem podjetju,« pravi Kmet. Trenutno je v podjetju 68 zaposlenih. Lani so zaposlili sedem ljudi, letos načrtujejo eno do dve novi zaposlitvi.

Prihodki in investicije

Leto 2016 ocenjujejo kot uspešno. Uresničili so vse zastavljene cilje. Dosegli so okrog 4,4 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje. Trg so iz Evrope razširili še na Južno in Srednjo Ameriko. Za skoraj pol milijona evrov so lani tudi investirali. Največ je bila vredna naložba v petosni CNC obdelovalni center, ki je stal 280.000 evrov, nabavili so tudi 122.000 evrov vredno CNC stružnico. Obseg investicij bo letos podoben. Nabavili bodo še eno CNC stružnico in triosni CNC obdelovalni center. Zaključili bodo tudi nakup nepremičnine in zemljiških parcel GD, podjetja za gradbeno dejavnost v stečaju, ki se nahaja v njihovi neposredni bližini.

Brez papirja

Kot je povedal Boleslav Kmet, bodo letos v podjetju vpeljali tudi tako imenovano »brezpapirno proizvodnjo«. Delovna mesta v proizvodnji bodo opremili z računalniki na dotik (Touch-Screen All-in-One računalniki). »Ohranili bomo samo še en papirnati dokument, t.j. kontrolno spremni list, ki služi za identifikacijo kosov in delovnega naloga,« je povedal novi direktor. S to pridobitvijo bodo prihranili čas, potreben za tiskanje in razmnoževanje načrtov ter ostale delavniške dokumentacije, pohitrili pretok informacij, lažja pa bosta tudi arhiviranje in obvladovanje dokumentacije.

TPK

Prejšnji članekIgorja Županca so našli
Naslednji članekTrčil in pobegnil