četrtek, 23 maja, 2024

Iz te kategorije

Formalna izobrazba je zgolj temelj za nenehno nadgrajevanje znanja

Kadrovniki že desetletje opažamo, da potrebe podjetij prehitevajo ponudbo formalnega izobraževanja, zato sklepamo kompromise z zaposlovanjem kadrov, ki imajo želene kompetence pomanjkljivo razvite.

To potrjujejo napovedi Svetovnega gospodarskega foruma, in sicer, da bo samo v prihodnjih treh letih kar 54 odstotkov podjetij od svojih zaposlenih zahtevalo občutno izboljšanje in nadgradnjo kompetenc. Povpraševanje podjetij na trgu delovne sile se s to situacijo sooča že danes – podjetja iščejo znanja in kompetence, ki (še) niso del rednih izobraževalnih programov in jih morajo posamezniki pridobiti v okviru neformalnega izobraževanja.

Dinamične okoliščine v poslovnem svetu trenutno izpostavljajo naslednje kompetence prihodnosti: digitalno pismenost, aktivno reševanje težav, kreativnost, inovativnost, kritično razmišljanje ter razumevanje in sprejemanje različnih kultur. In to so kompetence, ki jih delodajalci iščejo že danes. Šele formalna izobrazba, ki je nadgrajena z iskanimi kompetencami, posamezniku omogoča učinkovit multidisciplinaren pristop k delu. Prav tako posamezniku tovrstne nadgradnje omogočajo prepoznavo optimalnih rešitev in posledično kreativnost ter inovativnost pri odzivanju na raznovrstne izzive globalnega trga.

Mladi, izberite področje šolanja, srednješolskega ali univerzitetnega, ki vas veseli, saj boste le tako motivirani za nadgrajevanje znanja in kompetenc že tekom študija.

Kje sem uspešen, kje sem lahko še boljši?

Pri mladih generacijah je zelo pomembno, da odkrivajo svoje talente in se usmerjajo v področje, kjer so dobri. Tudi v primeru, da tega področja morda njihovi starši ne uvrščajo med najbolj perspektivna področja, kar se tiče dela in zaposlovanja. Informativni dnevi, vrstniki, spletne strani izobraževalnih inštitucij, ipd. so odlične priložnosti, da mladi pridobijo čim več informacij o različnih programih na srednjih šolah in fakultetah. Na ta način bodo dobili dovolj široko sliko o ponudbi programov in morda naleteli na kakšnega, ki ga do zdaj sploh niso poznali ali pa o njem niso razmišljali, ker se jim ni zdel dovolj zanimiv. Mladi, ne omejujte se, informirajte se in raziskujte!

Izmenjave, neformalna združenja, udejstvovanje v projektih … so odlična priložnost za mreženje in pridobivanje socialnih kompetenc

Vsekakor so pri izbiri študija pomembni programi in načini podajanja znanj ter reference predavateljev, a pomembne so tudi priložnosti oziroma možnosti pridobivanja štipendij doma in v tujini, možnosti mednarodnih izmenjav, sodelovanje v raziskovalnih projektih in podobno. Prav te aktivnosti so lahko odlična odskočna deska za razvoj kompetenc, ki posamezniku lahko pomagajo v prihodnosti. Tisti, ki poznajo svoje talente, bodo hitreje izoblikovali lastne cilje, imeli več motivacije za njihovo osvojitev in bodo bolj motivirani za nadgrajevanje znanja in kompetenc tudi zunaj formalnega izobraževalnega programa. Na trg dela bodo stopili »opremljeni« in tako imeli pomembno prednost pred vrstniki.

Trenkwalderjev nasvet mladim:

  • Postavite si cilj, da se boste v tem letu naučili več, kot od vas zahteva formalni izobraževalni program. Znanje je danes dostopno bolj kot kdaj koli. Na spletu poiščite ponudbo e-izobraževanj s tematikami, ki vas zanimajo, in jim namenite na primer eno uro, ki bi jo sicer namenili najljubši seriji.
  • Razvijajte sposobnost kritičnega razmišljanja. Tudi pri tem izzivu si lahko pomagate z e-izobraževanji, denimo o spoznavanju drugih kultur, delovanju politike in gospodarstva, zgodovinskih prelomnicah, ki še vedno krojijo današnji svet. S tem boste v poplavi informacij na primer razvijali sposobnosti analize ali sposobnosti ustreznega vrednotenja, kar vodi v kritično razmišljanje in razumevanja sveta.
  • Naučite se samostojnega raziskovanja in učenja. Če boste izbrane kompetence ter znanja pridobili s samostojnim učenjem in raziskovanjem, si jih ne boste le hitreje zapomnili, ampak se boste ob tem tudi naučili, kako pridobiti nova znanja, kar vam bo koristilo tudi kasneje v vsakdanjem življenju in na karierni poti.
  • Pridobite praktične veščine, znanja. Lahko je to počitniško delo ali študijska praksa, lahko se priključite seminarjem, webinarjem, interesnim ter projektnim skupinam na fakulteti, šoli. Tako boste pridobili tudi socialne veščine in se spoznali s timskim delom.
  • Poiščite tehniko učenja, ki vam ustreza. Katera tehnika učenja deluje najbolje, je odvisno od tega, kaj se morate naučiti, kakšno predznanje imate in kako delujejo vaši miselni procesi. A s pravilno tehniko, ki bo tudi vam v dani situaciji pisana na kožo, bo učenje hitrejše in učinkovitejše, cilji pa hitreje in lažje dosegljivi.

Alenka Kraljič, psihologinja in vodja razvoja poslovanja v kadrovskem podjetju Trenkwalder

Previous article
Next article

Isti avtor