Za ustanovitev prvega zasebnega vrtca na Dobovcu se je odločila Hrastničanka Nataša Gruden Pižmoht. Vrtec bodo odprli kmalu, jeseni nameravajo pričeti z delom, kot smo poročali v prispevku Vrtec na Dobovcu bo.
Občina Trbovlje se je zaradi premalo vpisanih otrok to pomlad odločila, da bo oddelek Vrtca na Dobovcu začasno v mirovanju. Bo pa na novo od 1. septembra deloval oddelek s 24 otroki na podružnični OŠ Alojza Hohkrauta v Trbovljah.

Zasebni vrtec Čarobni gozd na Dobovcu bo deloval zelo podobno kot javni vrtec. Občina lahko, če tako kažejo potrebe v zvezi s predšolsko vzgojo, zasebnemu vrtcu podeli koncesijo. A na Občini Trbovlje pojasnjujejo, da je razpis koncesije na področju predšolske vzgoje poleg graditve novega vrtca zadnji ukrep za zagotavljanje dodatnih mest za varstvo predšolskih otrok. Pred tem so drugi ukrepi, in sicer pridobitev prostorov v obstoječem javnem vrtcu (polno zasedeno), pridobitev prostorov za vrtec v šoli (oddelek pri OŠ AH), varuh otrok na domu (registriral se ni še noben zasebnik) ali ustanovitev zasebnega vrtca (za kar tečejo postopki registracije in vpisa v razvid).

Ker ima Vrtec Trbovlje dovolj kapacitet za otroke, ki so vanj vpisani, Občina Trbovlje ne vidi potrebe po razpisu koncesije. Tudi zato so se na Dobovcu odločili za drugo možnost, ustanovitev zasebnega vrtca. Zasebni vrtci lahko pridobijo pravico do financiranja iz proračunov lokalnih skupnosti, če izvajajo najmanj poldnevni program, če imajo najmanj za en oddelek predšolskih otrok, če imajo zaposlene oz. drugače zagotovljene vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev za izvedbo programa v skladu z zakonom in drugimi predpisi in če so dostopni vsem otrokom (34. člen Zakona o vrtcih).

»V kolikor bodo izpolnjeni vsi navedeni pogoji bo seveda Občina Trbovlje skladno z zakonodajo financirala tudi zasebni vrtec na Dobovcu,« so potrdili na Občini in dodali, da so skupaj s krajevno skupnostjo bodočemu izvajalcu zasebnega varstva priskočili na pomoč z informacijami glede opreme in prostorov, registracije, zakonskimi podlagami in podobnim. »Zasebni vrtec ima tudi sicer vso podporo Občine Trbovlje,« so zagotovili.

Glede na to, da je zasebni zavod v postopku pridobivanja vseh soglasij s strani pristojnega ministrstva, da na območju KS Dobovec izvaja varstvo predšolskih otrok, se je Občina Trbovlje z njim dogovorila, da bo na podlagi najemne pogodbe lahko uporabljal prostore, v katerih je do junija 2016 potekala predšolska vzgoja v okviru Vrtca Trbovlje. »Ker gre za zasebni zavod, mora Občina Trbovlje seveda upoštevati vse predpise, ki jo zavezujejo pri ravnanju z njenim premoženjem, zato bo za najem prostorov najemnik seveda plačeval najemnino,« so povedali na Občini. In dodali: »Trudimo se, da bomo našli skupno rešitev, ki bo sprejemljiva tako za najemnika kot za Občino Trbovlje.«

ZT