torek, 23 aprila, 2024

Iz te kategorije

Filozof v zmajevi luknji

Dr. Davorin Peršič je domačin, Dolan, ki sedaj živi z družino na Visokem nad Igom. Nekaj časa je bil direktor MCH Hrastnik in urednik občinske revije Hrastov list. To je bil prvi pogovor o njegovi knjigi in je potekal v Zmajevi luknji, prvi in edini bukvarni Zasavju.
»Prepričani smo, da je knjiga zelo primerna za dojemanje filozofije v našem prostoru,« je dejal voditelj pogovora Marko Funkl na začetku. »Obenem pa je celovit in povezan oris razvoja človeške misli, ki s poljudnim jezikom odpira vrata v bolj poglobljeno raziskovanje filozofije.«

V knjigi je avtor veliko pozornosti posvetil Rudolfu Steinerju kot filozofu, ki ga spremlja že od fakultete dalje in predstavil štiri obdobja razvoja filozofije – od leta 600 pred Kristusom naprej.

“V kulturi 21. stoletja spoznavna vloga filozofije skoraj ni prisotna. Ne da nima osrednjega mesta, ki ji sicer glede na njeno duhovno naravo pritiče, temveč je celo brez kakršne koli resne vloge v družbi. Razlogov je več, a brez filozofije, ki zmore na primeren način osmisliti človeka, naši kulturi grozi, da se bo notranje razdvojila, da bo razpadla na prazen intelektualizem in kričeč sentimentalizem,« meni Peršič.

Po pogovoru se je razvila tudi živahna razprava.. Projekt Reflektor v Zmajevi luknji poteka vsak prvi delovni petek v mesecu in doslej so gostili že nekaj zanimivih predavateljev.

Fanči Moljk

Prejšnji prispevek
Naslednji prispevek

Isti avtor