ETI in ETI Proplast v šolskem letu 2019/2020 razpisujeta kadrovske štipendije za smeri strojništva, elektrotehnike in mehatronike.

Poleg redne štipendije in praktičnega dela obljubljajo tudi mentorstvo pri izdelavi raziskovalnih, diplomskih in magistrskih nalog ter zaposlitev po končanem šolanju.

Prijava za kadrovsko štipendijo mora vsebovati izpolnjen obrazec za pridobitev štipendije, ki je na voljo na spletni strani ETIja, zadnje šolsko spričevalo ali potrdilo o opravljenih izpitih in potrdilo o vpisu v šolsko ali študijsko leto 2019/2020. Prijava je mogoča do 10. septembra 2019.

Savus

Foto: arhiv ETI